7 juli, 2018

Himmelska hemligheter

Swedenborgs tankar är ganska självklara. Livet är mer än den fysiska kroppen.

Det egentliga livet som levandegör den fysiska människan kan inte upphöra. Om det finns lagar för den fysiska världen, så måste det finnas lagar för den andliga varelse som människan ju är. Arcana Cœlestia är latin och betyder ungefär det som finns på riktigt i den andliga dimensionen men som är svårt för oss att få grepp om. En enkel översättning av Arcana Cœlestia är himmelska hemligheter. I detta verk i flera band förklarar Swedenborg dessa andliga lagar.

I Swedenborgskyrkan har vi tillsammans läst den svenska översättningen av Arcana Cœlestia. Inför varje månadsläsning gjordes en förberedande text. Den är tänkt att både förklara en del grundläggande saker och lyfta fram speciella saker i läsningen till varje gång.

Här finns texterna till de läsningar vi har haft.