8 juli, 2018

AC # 547-598

Arcana Cœlestia Vol I

Pastor Göran Appelgren, Swedenborgskyrkan i Stockholm

1 Mos kap 6, # 547-598

Från den Fornäldsta (FÄK) till den Forngamla kyrkan (FGK)
Vi kommer nu till övergången mellan den FÄK och den FGK. Det är både ett historiskt faktum, och det beskriver en förändring av släktet människa. Den förändring som sker i övergången kan liknas vid en skapelseakt, en evolution eller en devolution om det nu skulle finnas ett sådant ord. Det är en dörr som stängs för alltid. Ett citat vi redan sett beskriver förändringen:
Att Herren efteråt, med trons om medel, begåvade människorna med det heliga som kommer av kärlek och det åtföljande goda.” AC 436

Kain, Hanok, … Lemek
Vi har tidigare talat om tre namn, inte personer, Kain, Hanok och Lemek.
De samlade ihop läror, kunskap, sanningar och måste därför leva vidare, eftersom människokärleken skulle alltså komma tillbaka via tron, dvs via det som Kain, Hanok och Lemek står för, kunskaper om sant och gott. Det är detta som tillsammans med kvarlevan gör en fortsatt utveckling möjlig. Det är denna förändring som jag kallar evolution/devolutio

Släkttavlorna slutar med Noa
Vi har hittills följt den FÄK:s utveckling, där ”de tre kyrkorna – Människa (Adam), Set och Enos –tillsammans utgjorde den Fornäldsta kyrkan. De hade olika grader av … förmågan att förnimma.” AC 502
I kap 5 har vi en lång släkttavla som slutar med Noa och hans tre söner. Där har vi övergången och inledningen till FGK.

Noa
När vi kommer till Noa så har vi tagit steget in i den Forngamla kyrkan. ”Den kyrka som kallades Noa skall inte räknas till de kyrkor som fanns före floden.” AC 535

Ny vilja, nytt förstånd
I och med att människans sinne förändras i och med övergången från FÄK till FGK, så får vi två nya begrepp som är centrala i Nya Kyrkans tänkande.
Den gamla viljan kan aldrig förbättras, förnyas eller omdanas. Istället sker under Herrens ledning skapandet av ett helt annat ”organ”, den nya viljan. Den skapas i förståndet! Det är alltså genom förståndet som något som verkligen är gott skapas. Först bildas ett nytt förstånd, sedan en ny vilja.
Den gamla och den nya viljan är varandras motsatser. Den gamla viljan dör inte utan vidare, men under pånyttfödelsens process bleknar den, försvagas, och lägger sig till slut till ro.

Detta talar Herren om med bl a dessa ord:

Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Då skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna förstöras. Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är bäst.” Luk 5:37-39

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” Matt 6:24

Kapitlen om Noa handlar om dessa saker.