8 juli, 2018

AC # 3233-3306

Arcana Cœlestia Vol V

Pastor Göran Appelgren, Swedenborgskyrkan i Stockholm

1 Mos kap 28, vers 11-15, # 3692-3713

”Det naturliga” – Var dig själv???
Vi använder det läromässiga begreppet ”det naturliga”. Det är det lägsta av de tre graderna eller nivåerna, det himmelska, det andliga – som också kallas det förnuftiga – och det naturliga. Abraham, Isak och Jakob förebildar dessa tre grader.
Den här läsningen handlar om detta. Här finns väldigt mycket som vi kan ta till oss i våra andliga strävanden. Ibland säger man till någon: ”Var dig själv! Var lite naturlig! Krångla inte till det!” Det ligger mycket i det. Om man är sig själv, så kan man ju ärligtiaktta vem man är. Där hör vi Johannes Döparens skarpa ord om omvändelse. Utan omvändelse från det orena vi ser finns ingen väg framåt, ingen pånyttfödelse alltså.

Det är på det naturliga planet som det mesta utspelas. Där ser vi oss själva som vi är, och där ser vi också förändringen. ”Nej, jag ska inte. Jag vill inte (…)!”

 

Födas på nytt
Och allt (!) i Ordet handlar om människans pånyttfödelse. Det är det viktigaste som finns, för utan pånyttfödelsen finns ingen himmel att träda in i efter döden.

 • ”Människan är så väl till förståndet som till viljan alldeles fördärvad, och av sig själv vill hon inte något gott, och därav förstår hon inte något sant. … När [en icke pånyttfödd] människa kommer till det andra livet, känner hon begär efter samma saker [som förut]. … Därför kan hon inte vara i något himmelskt samfund … Istället hamnar hon i något helvetiskt samfund som har en likadan lust. Det är denna natur som skall utrotas medan människan lever i världen. Detta kan aldrig ske på något annat sätt än genom pånyttfödelse med Herrens hjälp, det vill säga, genom att människan får en helt och hållet annan vilja och därav ett annat förstånd, det vill säga, att hon blir ny med hänsyn till båda själsförmögenheterna.”
  AC # 3701:2,3

Det är det som Jesus menar med sina ord till Nikodemus: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Joh 3:3

Läs gärna hela # 3701. Det är mycket klargörande vad gäller pånyttfödelsen.

 

Glöm Esau
I den här läsningen finns inte Esau nämnd en enda gång! Han var den förstfödde, vilket förebildar det goda, människokärleken. Vi är på väg dit. Det är ändamålet som vilar i bakgrunden. Det berörs i texten så här:

 • ”[Under pånyttfödelsens gång] finns ett fridstillstånd innerst inne i människan. Om inte detta innersta fanns, skulle hon inte strida, ty hon avser beständigt såsom mål detta tillstånd i striderna. Om inte detta tillstånd utgjorde målet, skulle hon aldrig ha kraft och styrka att strida.”
  AC # 3696

Esau, det goda, är målet. Just nu syns ”han” inte till. Däremot finns det med indirekt i Jakobs dröm: ”’Och han drömde’ betecknar förutseende. Det är uppenbart av att drömma i den invärtes meningen betecknar att förutsäga kommande händelser.” AC # 3698 Och de kommande händelserna var ju att ”det naturligas goda [som är Esau] sedermera skulle komma att förebildas av Jakob.” AC # 3705:1

 

Tillbaka till det högsta
Och det för oss tillbaka till det högsta. Om det inte vore så att vår Gud och Frälsare kunde hjälpa oss skulle allt vara förlorat. Pånyttfödelsen och vägen upp ur och bort från det helvetiska inflytandet skulle vara omöjligt. Detta förutsåg vår Herre och Gud, Jesus Kristus. Ja, före Nya Testamentet hade Han inte namnet Jesus Kristus, men det var ju Han som var Gud redan innan.

I denna läsning talas det mest om oss, men det finns ett ställe som liksom håller taget om alltihopa. Det handlar om förutvetande och försyn. Det är kortfattat men betyder att Herren genom sitt Förutvetande kunde verka genom sin Försyn och därmed sätta igång hela skeendet av att födas som människa och bli vår Frälsare:

 • Och se Jag är med dig,” betyder det Gudomliga ”och skall bevara dig i allt vart du än går”, betecknar den Gudomliga försynen. Det är uppenbart av att Jag här är Jehovah, således Herrens Gudomliga, och av det som betecknas med att bevara dig i allt vart du går, nämligen det Gudomligas försyn, och eftersom det handlar om Herren, den Gudomliga försynen. Med det Gudomliga och den Gudomliga försynen förstås här att Herren även gjorde sitt Naturliga Gudomligt.”
  AC # 3711

 

Bort från Kanaans land
Det som är väldigt märkligt, om man tänker efter, är att Jakob reser bort från Kanaans land. Kanaan är ju en förebildning av himlen och Herrens rike. Se 3705:1 m fl. I den bokstavliga berättelsen blev Esau och Jakob osams, så – javisst – den kan man förstå. Men det är den andliga berättelsen vi är ute efter.

Jakob går bort från Kanaan, och i drömmen med stegen så befinner sig änglarna längst ner när drömmen börjar. Detta betyder:

 • ”Att det är det sanna på den lägsta nivån och det goda därifrån och dess kommunikation som betecknas med den på jorden ställda stegen, syns av att det i den invärtes meningen här handlar om denna grads sanna och därav goda, vilket här förebildas genom Jakob. … Det finns sanningar och godheter som är de lägsta, samt sanningar och godheter som är de högsta.”
  AC # 3699

Herren måste leda oss från det tillstånd vi befinner oss ifrån början. Annars skulle vi inte ens börja lyssna.

 • ”Av sig själv erkänner människan inte något annat för gott än det onda, och inte något annat för sant än det falska. För att nu detta ska kunna ske, ges sådana kunskaper till henne som inte helt och hållet strider mot de kunskaper som hon förut har haft.”
  AC # 3701:3,4

Det förklarar varför ”Jakob” – vårt nedärvda, korrupta jag – gick bort från himmelriket, Kanaan. Vi såg det beskrivet förra gången också:

 • ”Med att ’Jakob utgick ifrån Beer-Sheba’ betecknas ett ifrån de Gudomliga lärobestämningarna mera avlägset liv. Livet kallas mera avlägset när det är i utvärtes sanningar.”
  AC # 3690:1

 

Kommunikation
Här talas det om kommunikation. Utan kommunikation mellan det högsta, Gud, och det lägsta, människan, så skulle vi vara helt avskurna från all andlig, ja, gudomlig hjälp. Det är för att denna kommunikation ska kunna upprättas som ”Jakob” måste göra den resan bort från Kanaans land.

Vi kan få lite tröst av att också änglarna hamnar längre bort från Herren då och då. Det är deras natt eller skymningstillstånd:

 • ”Att ordna mörkret så att det blir natt betecknar att anpassa tillståndet på mörkret. Änglarna har tillståndsförändringar mellan det högsta av ljus och ett mindre ljus, … och dessa tillståndsförändringar är liksom om morgonen då solen går upp, och liksom middagstiden då den är i sin högsta uppgång, och liksom om aftonen när solen går ned, och sedan liksom om morgonen åter igen.”
  AC # 6393:4

Vi kan tänka på att bilden ”att ordna mörkret” handlar om att lägga vårt inre tillrätta så att vi kan höra Herrens röst ungefär som änglarna också måste få ordning på det som blivit lite rörigt. Fast i vårt fall är det mer än rörigt, eftersom den gamla viljan och förståndet fortfarande håller tag i oss.

Vi kan tänka så här: för att det ska uppstå förbindelse, alltså kommunikation, så krävs att det lägsta reagerar positivt. När det sker börjar ett andligt växande.

 

Fader och Son
Den enkla ekvationen Fader = godhet, Son = sanning är något vi kan använda när vi läser Ordet, speciellt Nya Testamentet. Det behandlas ingående på flera ställen och med rikliga referenser till Ordet. Titta på AC # 3703:2; 3704:8, 11, 15 och 3705:3

 

Far ror, mor syr
Titta på AC # 3705:2 och 3712:2. Det handlar om det där att orden i bokstavsmeningen inte alls betyder det som står i bokstaven. Att läsa Ordet genom uppenbarelsen av den inre meningen (Skrifterna) betyder på något sätt att lära sig att läsa på nytt.

Eff, ffff, f, aaaa, a, err,rrr, r – far, err,r, ooo, o. err, rrr, r – ror. Far ror.

Jakob ligger på jorden = det naturliga är i ett tillstånd av lugn i det yttre av sinnet!!!

 

Mikrokosmos
De gamla, klassiska idéhistoriska begreppen mikrokosmos och makrokosmos diskuteras i AC # 3702. Mycket intressant men komplicerat. Det handlar inte alls om några stjärnor, planeter eller den yttre rymden.

 

Definition på helvet
Det finns en bra definition av helvetet här:

 • ”När en [”ond”] människa kommer till det andra livet, känner hon begär efter samma saker. Själva naturen som hon genom ett verksamt liv i världen ådragit sig blir kvar och själva denna lust varseblivs där högst påtagligt. Därför kan hon inte vara i något himmelskt samfund, ty där vill var och en andra bättre än sig själv. Istället hamnar hon i något helvetiskt samfund som har en likadan lust.”
  AC # 3701:3

 

Abraham, Isak och Jakob, Ordets nivåer
Vi talar om de tre patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob, och de representerar de tre nivåerna som finns överallt, det högsta/himmelska, det mellersta/andliga och det lägsta/naturliga. Det tillämpas också på Ordets nivåer. AC # 3712.