4 juni, 2011

Bygget av templet börjar bli verklighet

Den rikaste källan att ösa ur vad gäller kyrkobygget och invigningen är det organ som löper från 1924 efter ett ”provnummer” i december 1923 – «Församlingsblad för Nya Kyrkans Svenska församlingar» med David Rundström som redaktör.

David Rundström

David Rundströms med familj
David Rundströms med familj

Några ord ska först sägas om David Rundström, som vi kommer att möta i händelserna kring bygget och invigningen. Han nämns första gången i församlingssammanhang i Nya Kyrkans Tidnings oktobernummer 1916 som en av två prästkandidater. Det stämmer med vad han själv säger, nämligen att han varit med i församlingslivet sedan 1915. Han föddes i Örs församling i Älvsborgs län den 17 april 1888. Efter den första kontakten med Nya Kyrkan blev han snart upphöjd till prästkandidat och studerade under Manby i Stockholm. Han åkte sedan över till Manchester, där han fortsatte sina studier och blev prästvigd den 17 juni 1920. Senare samma höst installerades han som pastor för Nya Kyrkans Svenska församling i Stockholm och som vice pastor i församlingen i Göteborg. Efter att under den första tiden ha bott i Stockholms skärgård flyttade han och hans familj in i en lägenhet i församlingens fastighet på Kammakargatan 50. David och hans hustru Jane fick fyra barn. Under sin prästgärning reste han mycket både inom landet och utomlands. Förutom Amerika och Europa, som kommer att nämnas längre fram i sitt sammanhang, besökte han både Norge och Finland som nykyrklig missionär.

Och nu åter till kyrkobygget som sannolikt inte hade nått sin fullbordan utan David Rundströms energi och klokskap.

Den nordenskjöldska donationen

Det som till slut skulle föra byggprojektet framåt var en större donation till Tempelfonden från framlidne Otto W. Nordenskjöld som utbetalades i januari 1926.

Fru Sofie Charlotte Georgine Nordenskjöld avled 1924, och ett drygt år senare var allt klart med gåvan. Men innan den donationen hade nått säker hamn, hade Rundström lagt ner stor möda på att försäkra gåvogivarens efterlevande maka, alltså fru Nordenskjöld, att hennes makes ursprungliga avsikt med donationen skulle förverkligas helt enligt hans intentioner. Hon hade nämligen funnit anledning att bli upprörd över sakernas tillstånd inom Nya Kyrkan i Sverige och hotade vid flera tillfällen att ändra sitt testamente, vilket skulle ha gjort projektet omöjligt att genomföra. Rundström lyckades alltså få henne att fullfölja sin plan.

Donationen uppgick till precis den summa, 125.000 kr, som man 1922 konstaterat var det som fattades, och när dessa medel hade säkrats, fattade man den 4 januari1926 beslutet om att sätta igång med kyrkobygget.