3 juni, 2011

Kyrkobygge

Man hade alltså samlats till gudstjänster på en rad olika platser i Stockholm, bl a i Tybonis hem, på Sergelgatan 4, Stora Nygatan 12, Malmskillnadsgatan 52, på Hotel Continental eller som på bilden här intill på Mäster Samuelsgatan 47.

Gudstjänst på Mäster Samuelsgatan 47

Från den allra första början fanns det planer på att köpa loss den tomt på Hornsgatan där Swedenborg hade bott. 1875 hade tomten sålts för 24.000 riksdaler av någon som sannolikt spekulerade i de stadigt stigande tomtpriserna i Stockholm. Församlingen var dock mycket angelägen om att få köpa tomten och gjorde stora ansträngningar att komma över den. Ägaren till tomten var vid en viss tidpunkt uppenbarligen villig att sälja. Genom att köpa just den marken skulle man kunna göra två saker samtidigt – bevara platsen som minnesplats över Swedenborg samt etablera en nykyrklig verksamhet med gudstjänstlokal, bibliotek och bokhandel.

Det är i det sammanhanget vi ska se det upprop som år 1875 skickades av Boyesen till nykyrkovännerna i England. Boyesen var ju prästvigd där och hade goda kontakter:


Egendomen som EMANUEL SWEDENBORG ägde i Stockholm är till salu.

Det är ett stort nöje för oss att veta att våra bröder i England visar det varmaste intresse för det andliga välbefinnandet av både EMANUEL SWEDENBORGS fädernesland och av vår Stad, där den store Uppenbararen bodde på sin egendom, Hornsgatan N:o 43, under den mest minnesvärda delen av sitt liv! Efter att ha kunnat konstatera att han hyste ett varmt intresse för våra engelska nykyrkovänner, hoppas vi att det inte är alldeles fåfängt att be dem och andra vänner utomlands att bistå oss med medel för att kunna köpa EMANUEL SWEDENBORGS tidigare egendom … som nu är till salu. … Till detta vill vi lägga en annan angelägenhet: Ett nykyrkligt samlingsbibliotek som innehåller alla sorters nykyrklig litteratur … Summan som behövs för köpet är 25.000 kronor eller omkring £ 1,389, och för att rusta upp egendomen till ett passande skick behöver vi ytterligare 5.000 kronor eller omkring £ 278. … Eftersom vårt huvudsakliga mål är att bygga upp en nykyrklig församling i vår stad, och eftersom vi saknar medel för att genomföra detta, lägger vi till en rad för dem av våra bröder som är vänliga nog att bidra med en viss summa antingen årligen eller på annat sätt.

Stockholm 26 maj 1875
För Nya Kyrkans Församling,

A. T. Boyesen, Ordförande

Edv. Abrahmsén Sekreterare

Att vända sig till utlandet och begära bidrag hade man gjort redan tidigare, och också fått stöd. 1816 fick man £ 160 från England för att stödja utgivningen av Arcana Cœlestia och man hade vänt sig till Tafel. (Se ovan!)

Boyesen insåg tidigt att det var tre saker som hörde ihop för att ge Nya Kyrkan sitt Minnestempel: ett statserkännande av en nykyrklig församling, insamling av medel från utlandet samt en tomt för själva byggandet av kyrkan. Utan ett statserkännande skulle man nämligen inte kunna få någon ekonomisk hjälp från utlandet, och utan en sådan hjälp skulle man aldrig få råd att köpa en tomt och bygga en kyrka.