4 juni, 2011

Manbys resa till Amerika

Manby gjorde en resa till Amerika 1904 för att främja tempelbygget.

Pastor Manby
Pastor Manby

Pastor Manby reste via England till New York i början på maj 1904. Huvuduppgiften var att förnya intresset för tempelbygget i Stockholm. Inte mycket hade samlats in de senaste tjugo åren. 1884 uppges fonden ha innehållit 4.000 dollar och 1904 hade den inte mer än 6.000. Manby togs väl emot av prästerna i Konventionen i alla de städer han besökte. En del av resan var givetvis avsedd för deltagandet i Konventionens årliga möte, det här året i Washington, ”den renligaste och prydligaste stad jag väl någonsin sett.” Det var vid det tillfället som han fick trycka den amerikanske presidenten Theodore Roosevelts hand. Det samlade mötet hade fått audiens hos presidenten, och Manby rapporterar, att ”såsom främmande gäst och äldre prästman hade jag fått min plats närmast generalpastorerna och fick således ganska tidigt trycka presidentens hand.”

Han besökte New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, där Konventionen hölls, Chicago och Rockford, där han träffade nykyrkliga svenskamerikaner, samt Boston. Under resan från Chicago till Boston passerade han Niagarafallet utan att bli alltför imponerad. Han besökte också Bryn Athyn, ”en den vackraste plats jag någonsin sett.”

Nog var detta ett stort ögonblick i hans liv, men mer än så värmde det honom att få ett så fint mottagande av de nykyrkliga vännerna i Amerika. Uppdraget blev framgångsrikt. Insamlingen tog fart, och de svenska nykyrkliga i Amerika skickade penninggåvor till Sverige varje månad i flera år efter Manbys besök.

På vägen tillbaka stannade han i England för att också där tala för sin sak, tempelbygget i Sverige.