20 maj, 2011

Nykyrklig bokutgivning

Trots att det förelåg hinder för en offentlig gudstjänstverksamhet, var det en sjudande aktivitet inom den nykyrkliga rörelsen i Sverige som vi har sett med olika sällskap, kontakter med utlandet, privata samlingar och sist men inte minst en livlig utgivningsverksamhet.

Kammakargatan 50

Kammakargatan 50

Utgivningen skedde under mitten av århundradet på tre olika platser i landet, hos Deleen i Stockholm, Sevén i Kristianstad och Södergren i Växjö. 1891 fick förlagsverksamheten en ny organisationsform, då Nykyrkliga Bokförlaget bildades i Stockholm. Man höll till på Sergelgatan 4, innan man 1908 flyttade till Kammakargatan 50.

År 1869 hade Södergren i Växjö följande böcker till försäljning:

 • Kort Framställning af läran för Nya Församlingen
 • Nya Jerusalems Lära om Herren
 • Nya Jerusalems Lära om Tron
 • Nya Jerusalems Lära om Kärleken
 • Nya Jerusalems Lära om den Treenige Guden
 • Lefvernesläran för nya Jerusalem enligt Tio Guds buds föreskrifter
 • Den sanna Christna Religionen
 • Kronan eller Bihang till dito
 • Om Himmelen och dess Underbara ting, samt om helvetet
 • Änglavisheten om den Gudomliga Kärleken och Gudomliga Visheten
 • Änglavisheten om den Gudomliga Försynen
 • Den uppenbarade Uppenbarelseboken
 • Arcana Cœlestia, d.ä. Himmelska Lönnligheter, 4 band
 • Vishetens njutningar af Äktenskaps-Kärleken. Hvarefter följer dårskapens välluster af den otugtiga kärleken
 • Om Själens och kroppens gemenskap
 • Om Inflytelse, samt Om Själens och kroppens gemenskap
 • Om hvita Hästen
 • Om yttersta Domen och om det förstörda Babylon
 • Hieroglyphisk Clav till Andeliga och Naturliga Hemligheter
 • Om Jordkloten i vår Solverld som kallas Planeter

Därtill finns en lista på nykyrklig sidolitteratur omfattande ett trettiotal titlar.
Samma år erbjuder Sällskapet i Kristianstad följande böcker:

 • Arcana Cœlestia, 6 band
 • Uppenbarelseboken till dess andeliga mening
 • Änglavisheten i hänsyn till den Gudomliga Kärleken och Visheten
 • De symboliska böckerna i förhållande till den H. Skrift (Kort Framställning. Red.)
 • Läran om den H. Skrift
 • Läran om Herren

Därtill finns sidolitteratur omfattande åtta titlar.

År 1885 kunde man från Deléens bokhandel på Stora Nygatan 12 i Stockholm köpa följande titlar:

 • Himmelska Hemligheter, 7 band
 • Himmel och Helvete
 • Läran om kärleken
 • Inflytelsen
 • Hwita hästen
 • Jordkloten och deras innewånare
 • Det nya Jerusalem och dess Himmelska lära
 • Förebildningar och Motsvarigheter
 • Yttersta domen samt fortsättning deraf
 • Läran om Herren
 • Läran om den Heliga Skrift
 • Lefvernesläran enl. de Tio Buden
 • Läran om Tron
 • Den Guddomliga Kärleken och Wisheten
 • Den Guddomliga Försynen
 • Den afslöjade uppenbarelsen
 • Kort Framställning af Nya Kyrkans lära
 • Själens förbindelse med kroppen
 • Sanna Kristna Religionen
 • Bihang (Kronan) till S.K.R.

Jämsides med översättningsarbetet, utgivningen och spridandet av dessa böcker organiserades den boksamling som växte fram i ett nykyrkligt lånebibliotek. Det grundades 1866 av Oscar Tyboni och prof. Cronhamn.