2 maj, 2016

Swedenborg & etik

Om medmänsklighet i teori och praktik: Hélène Boëthius och Göran Appelgren

Hélène Boëthius är ordförande för ALEF (Adult Learning and Empowerment Fund). ALEF är en ideell förening som arbetar med folkbildning i världens fattigaste områden, för unga och vuxna som missat chansen att gå i skolan. I studiegrupper som träffas ett par gånger i veckan får deltagarna lära sig läsa, skriva och räkna – och att använda färdigheterna  som redskap till att själva ta kontrollen över sina liv, och förändra sin livssituation.

Göran Appelgren är pastor i Nya Kyrkans Församling i Stockholm. Den livsåskådning som finns i Nya Kyrkan handlar om att vara en god medmänniska. Enligt Nya Kyrkan blir man en bättre människa genom att tjäna sina medmänniskor på olika sätt och genom att inte göra andra människor illa. Inspiration till detta hämtar man från Emanuel Swedenborgs religiösa skrifter som i sin tur grundar sig på Bibeln.

Onsdag 11 maj kl. 18:00. Fritt inträde!

Swedenborgs Minneskyrka i Tegnérlunden 7 i Stockholm.