14 februari, 2016

En levande kyrka

Nya Kyrkan hör samman med Emanuel Swedenborg, som i sina skrifter talar mycket om en Ny Kyrka. Men då menar han en ny tid, ett nyare sätt att förstå Bibeln, kristendomen och faktiskt religion i största allmänhet.

Swedenborgs Minneskyrka vid Tegnérlunden

Swedenborgs Minneskyrka vid Tegnérlunden

Han grundade inte själv något samfund utan menade att hans böcker är till för alla. Och idag är han läst världen över, inom olika religioner och kulturer, på många språk. Som eget samfund finns kyrkan i mer än trettio länder på fem kontinenter.

Församlingen håller regelbundet gudstjänster i Swedenborgs Minneskyrka. Till församlingen hör ett drygt hundratal medlemmar samt intresserade och vänner. Förutom gudstjänster bedrivs söndagsskola, ungdomsverksamhet, bibelstudier och samtal kring Swedenborgs tankar. Församlingen är helt fristående från andra samfund och är ekonomiskt oberoende. Deltagande i gudstjänster och annan verksamhet sker utan krav på medlemskap eller avgifter. Nya Kyrkan har en ekumenisk hållning och uppmuntrar till samarbete och dialog.

Alla är varmt välkomna!