10 juni, 2019

Alla till buds stående medel

En predikan av pastor Göran Appelgren

Läsningar:Jer 17:5-8; Matt 13:10-17; SKR 199; HH 310; ÄK 128

“Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: Varför talar Du till dem i liknelser?”
Matt 13:10

Alla till buds stående medel

Om man verkligen vill uppnå något i livet – jag tänker mig något som är bra och konstruktivt – så använder man alla medel som står till buds. Absolut alla! Greta Thunberg kan man tänka på.

’Här sitter jag och skolstrejkar, ensam – så idiotiskt – i slutet av augusti (2018), för att jag vill att tillräckligt många människor ska vakna upp och göra allt för att hindra att världen går under. Jag är inte särskilt smart. Jag är rätt knäpp i bollen till och med – tror jag att många tänker. Men jag måste. Jag måste bara.’

Nej, det är inte hennes ord. Det är mina tankar om hur hon skulle ha kunnat tänka. Eller vilken annan människa som helst, som absolut vill hitta alla till buds stående medel för att verkligen uppnå det man vill djupt, djupt inne i sig själv.

Herrens envetna ansträngning

På vägen till att uppnå våra mål, så påverkas vi på alla möjliga sätt. Det kommer impulser, tankar, inspiration från all möjliga håll. Vi suger åt oss, reagerar, oftast utan att riktigt medvetet förstå vad det är vi reagerar på eller varför.

Gårdagens Daily Inspiration (newchurch.org) hade det här citatet:

”Gud älskar varje människa, men Han kan inte göra gott mot människan direkt från Sig själv, utan det är bara indirekt genom [en människa till en annan]. Det betyder att Han inspirerar var och en av oss med Sin kärlek, precis som Han inspirerar föräldrar med den kärlek de känner för sina barn.” Sanna kristna religionen # 457

Herren använder alla till buds stående medel, allt Han kan för att ge oss alla så mycket gott som möjligt! Han använder oss alla för att alla ska må så bra som det bara är möjligt. Han använder oss, mig, dig, alla! Men vi vet inte när eller hur Han gör det. Men Han gör det. Och vi får glädje av det.

Vi känner en slags inre glädje både när vi är instrument för Herrens handlande i världen, och när vi är den som får något av Herren genom andra människor. Det är något översinnligt, något annat som händer, men som är absolut verkligt.

Berörd av en medmänniska

Det kan vara så enkelt som ett leende, ett fast, varmt handslag. Eller en lustig ordvändning i rätt ögonblick. Eller det händer att vi stannar upp och ser en människa som lever sig in i sin älsklingssyssla, fågelskådning, matlagning, mekande med bilen. Intensiteten, engagemanget, friden berör. Tiden står stilla för människan som håller på där. Är inne i en annan värld. Vi berörs – via en annan människa – av något som ligger bortom vår vanliga värld. En spegling av att livet är oändligt och oändligt rikt.

Berörd av naturen

Men vi påverkas också av annat än människor. En vacker blomma, solljuset som spelar i en skogsdunge, skuggor och motljus. Utsikten över sjön, blåa toner i fjärran, silhuetter av grenar, blad mot den ljusa himlen. Ljudet av vågskvalp.

Prasslande löv. Knarrande snö. Känslor väcks till liv. Det speglar något översinnligt, något bortom den värld vi tar in med sinnena.

Berörd av de skapande konsterna

Om vi går till konstens värld, så ger oss musiken en värld av klanger, harmoni som tar tag i själen. Rytmer. Känslor av svårmod, glädje. Det speglar något som finns i själens innersta vrår.

Berörd av Ordet

Och så har vi Ordet. Ett bibelcitat, en hel berättelse, en liknelse, en bild, ett spännande namn. Eller bara själva boken Bibel som sådan, gammal, eller vacker. Med illustrationer. När någon läser högt – oberoende av innehållet – stiger något fram sominte är vardag. Det speglar något djupt som det är svårtatt sätta ordpå.

Omvandling, förändring

Och nu ska jag berätta om en gång när en grupp människor läste Ordet under bön och tankar på det egna livet.

Korta citat lästes upp ur olika delar av Ordet, Gamla eller Nya Testamentet. Efter läsningen kom en man fram och berättade följande för mig: Han och hans fru hade haft ett fosterbarn under någon tid. Barnet hade tidigare farit illa innan de fick ta hand om det. Men nu fanns det en stor oro över att barnet inte hade det bra eftersom det hade kommit tillbaka till den tidigare situationen. Under läsningen ur Ordet blev den här personen gripen av en stark känsla som nästan gick att ta på. Den var full av värme, tillförsikt och tröst. Det fanns ett budskap i upplevelsen också: barnet har det bra. Barnet är i sitt inre i nära kontakt med änglarnas värld. Det går ingen nöd på barnet, och framför allt så behöver du inte bära på någon oro. Mannen var helt förändrad. Han kunde fortsätta att tänka på barnet, men nu utan oro och istället med kärlek, värme ochtillförsikt.

Herren använder alla till buds stående medel. I det här fallet en meditativ stund med likasinnade människor som hade en levande tro på Herren, på Ordets makt, och på att livet är större än det vi ser med våra vanliga ögon. De medel Herren använde för att ge tröst och uppmuntran åt den här personen var dels Hans eget Ord men också den som just då hade fått uppgiften att läsa ur Ordet och de andra som var med och skapade den rätta stämningen.

Två världar

Den här berättelsen påminner oss om flera saker som hör till vår tro. En sak är att livet levs i två världar, det vardagliga och det heliga. Eller det yttre och det inre. Eller det världstillvända och det Gudstillvända. Även om vi inte så ofta tänker på det, så lever vi alltid i två världar samtidigt.

I stunden då Ordet lästes och mannen fick sin befriande upplevelse, knöts de två världarna samman. Oron i den yttre världen, ovissheten om barnets väl och ve, fick omedelbar kontakt med den inre, eviga världen, och därifrån avslöjades något väsentligt. Den inre, eller högre världen kunde ge styrka åt den yttre världen. Den inre, eller högre världen tog liksom kommandot över den yttre, oroliga världen. Vi behöver mer av det.

Yttre handling, inre förändring

Upplevelsen speglade också ett annat sammanhang. När vi är oroliga vänder vi ofta blicken ned mot jorden. Tänk er att man sätter en spegel framför denoroliga blicken. Det jag ser i spegeln är mitt eget ansikte. Men spegeln tittar inte ned mot jorden. Den tittar uppåt. Mot himlen. Ordet kan vara den spegeln. Vi tittar oroligt ned, men Herren ger oss Ordet att spegla oss i, och blicken vänds uppåt, mot ljuset, mot Honom, mot den himmel som vi är på vägtill.

För mannen i bönen var det absolut ingen magi. Han visste inte att något skulle ske under läsningen. En sak visste han dock – att Ordet som är Gud har en inneboende kraft som kan hjälpa människor. Det finns många exempel på omvändelser eller inre förändring efter att ha läst Ordet.

Ordet gör något med människans inre

Ordet gör något med människans inre. I läsningen av Ordet, så har vi åtminstone en möjlighet att komma närmre vårt sanna jag, vårt inre eviga jag. Vi har alla i vårt inre en kärna av godhet, och en längtan till godhet som drar till sig översinnliga krafter, och som i sin tur ger näring åt denna inre längtan.

Människans inre är förbundet med livet i Ordet. Människans yttre, hennes kroppsliga förmågor som att röra sig och att tala, har ingen egen förbindelse med Ordet. Vi vet att det är så. En del människor är totalt ointresserade. De kan förstå orden som läses upp för dem, men det är som att hälla vatten på en gås. Det är det som menas med orden i dagens läsning från Matteus:

”På dem uppfylls Jesajas’ profetia: ’Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se’. Ty detta folks hjärta är förstockat,. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen, eller hör med öronen, eller förstår med hjärtat, och vänder om, så att jag får bota dem.” Matt 13:14,15

”Förstockat”. Det gäller i det vanliga livets erfarenheter också. Många människor skulle känna sig helt kallsinniga inför solljuset i skogsdungen, fågelkvitter, vågskvalp, musik av Grieg, ett varmt leende. Inga reaktioner, inget gensvar i det inre. Samma sak med Ordet. Man är öppen eller tillsluten. Och de lite märkliga orden i samma stycke handlar om detta, öppen eller tillsluten för det högre: ”Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

Inre styr det yttre

Vi har sagt, att Ordet står i förbindelse med det inre i människan. Det är där som miraklerna sker. En högre kraft ges möjlighet att forma de inre strukturerna i människan. Sedan kan den inre människan styra den yttre. Det visar sig genom att människan handlar på ett nytt och bättre sätt. Det är det som är målet. För att uppnå det målet finns Ordet. Ordets inre kraft omvandlar oss. ”Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.” Det handlar om en god spiral, eller en ond. Tacksamhet för det lilla leder till att man upptäcker mer. Och tvärtom.

Lyftas upp

Livet handlar om att lyftas upp. Livet finns där uppe. Överflödande, rikt, gott. Det finns där hela tiden. Men vi måste stiga upp och hämta det, och sedan gå ut i livet med det. Tänk er en tratt. Herren vill fylla oss med sitt goda, men tratten är trång, eller är igentäppt. När vi blir berörda av livets rikedom släpper vi efter och öppnar oss. Tratten vidgas. Det gäller särskilt med Ordet. Det finns en väg, en metod, som gör att vi kan öppna kanalerna mer och mer och nå det riktiga livet. Det är att låta Ordet påverkaoss.

Gör så här! Tänk på något ni skulle vilja ändra på. ”Jag tar inte ordentligt ansvar för mina barn.” ”Jag är orättvis mot en kollega på min arbetsplats.” Tänk på något, ställ den saken främst i sinnet. Öppna Ordet, och läs några verser. Då kommer sinnet att öppnas uppåt. Herren som är Ordet, kommer då närmre med både sin Kärlek och sin Vishet. Även om det inte hörs som ett svar eller inte sker just då, så händer garanterat något. En liten bit av högre liv kommer till människan när hon gör så. Tratten vidgas. Kärlek och vishet strömmar in.

Det inre livet i Ordet

Den här inneboende kraften i Ordet beskrivs i verket Äktenskapliga kärleken: ”Ordet är förbindelsemedlet mellan Herren och människan därför att det till sitt väsen är det Gudomligt sanna förenat med det Gudomligt goda. … Av detta

följer att Ordet är det godas och det sannas fullkomliga äktenskap. Och när människan läser Ordet och tar emot sanningar ur det, så lägger Herren till det goda.” Äktenskapliga kärleken # 128

Att ”Herren lägger till det goda till sanningarna” är bara möjligt när vi både vill förstå mer, och bli mer kärleksfulla människor. Så fungerar Ordet. Om det bara är ett intellektuellt nöje, så öppnas inte sinnet. Tratten förblir trång. Men om vi strävar efter att bli bättre människor, ja, då blir det som det står i Matt, kap 13: ”Den som har skall få, och det i överflöd.”!

Guds boning

I början av dagens predikan sa vi att, om vi verkligen vill uppnå något i livet så använder vi alla medel som står till buds. Absolut alla! Det som den Himmelska läran pekar på är att Ordet är ett av de mest väsentliga medlen som står till buds för att den inre, sanna, längtande själen ska hitta fram till sina mål.

I Gamla Testamentet hade Jakob sin omvälvande dröm med stegen upp i himlen och änglarna som gick upp och ned på den. Vi kan tänka på vår läsning av Ordet som ett sådant drömliknande, översinnligt tillstånd, där vi förs upp till ett medvetande där vi kan ana vad vårt sanna jag är och vad livets mening är. Ordet öppnar vägen till en annan värld. Det tror jag. Men vissa människor skulle säga att jag är knäpp i bollen. Men jag tror så i alla fall.

När Jakob vaknade ur sin inre underbara dröm, så sa han: ”HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte. … Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 1 Mos 28:16-17

Amen!


Läsningar:

Jer 17:5-8:

Så säger Herren: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. (Översättning: Svenska Folkbibeln)

Matt 13:10-17:

Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: ’Varför talar du till dem i liknelser?’ Han svarade dem: ’Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: ”Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sinaöron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.” Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höradet.’ (Översättning: Svenska Folkbibeln)

Sanna kristna religionen # 199:

Herren talade genom motsvarigheter då Han var i världen, och alltså talade Han också andligt då Han talade naturligt.

Himmel och helvete # 310:

När människan har kunskap om att det finns en inre mening (i Ordet) och därför läser Ordet med utgångspunkt från denna kunskap, så kommer hon in i en inre vishet och förbinds med himlen. Och då kommer hon in i ett tänkesätt som liknar änglarnas sätt att tänka på.

Äktenskapliga kärleken # 128:

Ordet är det godas och det sannas fullkomliga äktenskap. Och eftersom Ordet kommer från Herren och är Han Själv, så betyder det att när människan läser Ordet och tar emot sanningar därifrån, så lägger Herren till det goda. …
Att Herren lägger till det goda till sanningarna, känner människan av det nöje som flyter in när sinnet blir upplyst av sanningarna.