21 mars, 2020

Förslag till ritual

Ritual för hemandakt

• Preludium

• En vacker psalm

• Öppna din bibel

• Läs ett citat, t ex

Herren är i sin helighets tempel. Hela jorden vare stilla inför Honom.

eller

Jesus säger: Jag är vägen,
sanningen och livet.
Joh 14:6

• Be en personlig bön, eller

HERRE, visa mig Dina vägar,
lär mig Dina stigar.
Led mig i Din sanning och lär mig,
ty Du är min frälsnings Gud.
På Dig hoppas jag alltid.
Tänk på mig efter Din nåd,
för Din godhets skull, HERRE.
Ps 25:4-8

• Därefter Herrens bön

Fader vår som är i himlarna.
Helgat vare Ditt namn.
Tillkomme Ditt rike.
Ske Din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag.
Och förlåt oss våra skulder
såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss från det onda,
ty riket är Ditt och makten
och härligheten i evighet.
Amen.

• Läs ur din bibel och ur Swedenborgs skrifter

• Interludium

• Läs en predikan

• En avslutande personlig bön, eller

Herre, vi tackar Dig för Din oändliga kärlek och omtanke om oss.
Amen!

• Läs en välsignelse

Herren Jesu Kristi nåd
vare med oss alla. Amen!

eller

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände Sitt ansikte till oss och give oss frid. Amen!

• Stäng din bibel

• En vacker psalm

• Postludium