14 april, 2011

Historien

Trots starka mothugg från litteratören Kellgren i Stockholm och från konsistoriet i Göteborg i slutet av 1700-talet, var Swedenborgs tankar kända och starkt närvarande i det litterära, filosofiska och teologiska tänkandet i början av 1800-talet.

Swedenborg grundade själv inget nytt samfund utan verkar ha trott att de nya lärorna skulle spridas via de teologiska fakulteterna och de unga studenterna där.

En debatt uppstod redan från början om huruvida man skulle verka inomkyrkligt eller bilda ett separat samfund. I England gick utvecklingen i båda riktningarna. Den störste nykyrkomannen där, John Clowes, stannade kvar inom den anglikanska kyrkan, medan Robert Hindmarsh gick den andra vägen. Den 31 juli 1787 hölls den första nykyrkliga gudstjänsten någonsin. Det skedde hemma hos en privatperson i Cheapside i London. Ett år senare, 1788, antogs i England de första stadgarna och principerna för ett fristående nykyrkligt samfund, och året därpå, 1789, hölls den första allmänna nykyrkliga konferensen, då The Conference of the New Jerusalem Church bildades.