5 juni, 2011

Sköldarna

De två sköldarna på altaret symboliserar nattvarden. Vinklasen ger oss vinet. Sädesaxen ger oss brödet.

Sköldarna

Sköldarna

Liksom mycket annat handlar det om andlig symbolik. Nya Kyrkans syn på nattvarden är att den både är symbolisk och har en verklig inverkan på den som tar emot brödet och vinet. Swedenborg säger: «Det materiella brödet och det himmelska brödet och det materiella vinet och det himmelska vinet motsvarar varandra. Brödet är kärlekens heliga, och vinet trons heliga. Därigenom uppstår förbindelse mellan Herren och människan genom kärleken och tron.»