14 april, 2011

Om kyrkan

Nya Kyrkan hör oskiljaktligt samman med Emanuel Swedenborg, som i sina skrifter talar mycket om «Nya Kyrkan».

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg

Emellertid startade han själv inget samfund. Hans böcker är till för alla. Han är läst världen över, inom olika religioner och kulturer, på många språk. Många som följde tankarna i Swedenborgs skrifter såg trots allt behovet av ett fristående samfund. Det grundades i London år 1789. Nya Kyrkan etablerades inom kort också i Amerika och spreds vidare över världen. I Sverige kunde samfundet verka fritt fr o m 1870-talet. Redan då drog man upp planer på att bygga en Minneskyrka för att hedra Swedenborg i hans hemstad. Av olika skäl sköts planerna på framtiden, och det dröjde till 1927 innan drömmen blev verklighet.