4 juni, 2011

Predikstolen

Kyrkans predikstol

Kyrkans predikstol

Kyrkans predikstol

Runt kanten på predikstolens tak ser vi eldsflammor. Det är en urgammal uppfattning att predikanten är fylld av den Helige Ande och talar på uppdrag av Herren. Runt själva predikstolen tas temat upp med små bladliknande droppar i guld. Heligheten som förkunnas från Ordet når jorden.

 

 

Bronsrelief

Bronsrelief

På en sida av predikstolen ser vi en liten bronsrelief som föreställer ett motiv ur Uppenbarelseboken: ”Och se, en vit häst, och han som satt på den var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och hans namn är Guds Ord”. Enligt Swedenborg har alla djur som finns i Bibeln en andlig innebörd. Det mest slående är lammet som ju är en symbol för Herren i sitt mänskliga, den lidande tjänaren. Hästar förekommer ofta i Bibeln. Åsnor likaså. Som en konung rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. I Uppenbarelseboken rider han på en häst. Med ”häst” betecknas det som hör till förståndet, speciellt förståelsen av Guds Ord.

 

Citat på grekiska

Citat på grekiska

På ett annat fält på predikstolen ser vi ett citat på grekiska, originalspråket för Nya Testamentet. Det kommer från Johannes:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Gud var Ordet. Det var i begynnelsen hos Gud.”

Med det citatet framhävs  åter Ordets stora betydelse och helighet. Ordet i vid mening är för Nya Kyrkan Bibeln samt förklaringarna i Swedenborgs skrifter. Hela kyrkorummet försöker lyfta fram den stora vikten av att höra, förstå och följa Guds Ord.