4 juni, 2011

Kyrkorummet

Kyrkorummet har många vackra målningar och utsmyckningar, vilka alla har en nykyrklig symbolik.

Swedenborgs Minneskyrka - Kyrkorummet

Kyrkorummet

Ovanför koret ser vi den uppståndne Herren Jesus Kristus. Nya Kyrkan betonar Herrens uppståndelse, men korslidandet finns med i målningen genom att såren från långfredagen finns kvar.

I själva koret ser vi på den bakre väggen sju änglar och en sol. Det handlar om den andliga världen, som Swedenborg menar är en verklig värld. Om den andliga solen säger Swedenborg: ”Herren som är Gudomlig kärlek lyser som en sol i himlen.”

Målningen i de tre valven bakom altaret föreställer det ”Nya Jerusalem” i Uppenbarelseboken. Swedenborg menar att med ”den heliga staden det Nya Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud” avses de läror som förmedlades genom honom. Staden är därför en bild för kyrkans läror.

På altaret står det sju ljusstakar i en halvcirkel runt Ordet. Symboliken är hämtad från första kapitlet i Uppenbarelseboken. Johannes ”såg sju lampställ av guld och mitt ibland lampställen en som liknade en Människoson.” Människosonen och Ordet är samma sak enligt johannesprologen. Därför finns Ordet, Bibeln, i mitten av ljusstakarna.
Vid gudstjänstens början öppnas Ordet för att symbolisera att Herren genom Ordet upplyser människan.

Konstnären är Erik Stenholm (1901-1976). Han fick uppdraget på rekommendation av prof. Olle Hjortzberg, en av hans lärare på Konstakademien.