5 juni, 2011

De sju änglarna

När de sju änglarna blåste i sina basuner – i Uppenbarelseboken – hördes starka röster i himlen: «Herraväldet tillhör nu vår Herre, och han skall vara konung i evighet.»

De sju änglarna

De sju änglarna

Anledningen till att man valde detta som utsmyckning är att basunerna står för Gudomlig sanning som fyller hela himlen. Det är denna sanning, som sedan kommer ner till människan och som Swedenborg tagit emot och skrivit ned i sina böcker. Änglarna, Ordet och staden binds ihop.