14 februari, 2016

Motsvarigheter

Förbönsljusstaken

Förbönsljusstaken

Förbönsljusstaken

En av de nyare inventarierna i kyrkan är förbönsljusstaken. Formgivningen är gjord av Nils Sture Jansson. Arbetet med gjutningen leddes av Magnus Persson. Idéerna som ligger bakom gestaltningen tar sin grund i Swedenborgs tankar om kärlek och vishet som alltings ursprung. Den lilla kulan i guld i botten är källan – den Gudomliga kärleken som är odelbar och perfekt. Från den utgår den Gudomliga sanningen som sprider sig till alla människor och tas emot på olika sätt. Därför är plåten i ”silver” uppdelad i skikt som stiger uppåt. Ytterligare en tanke är spiralen. Det är en form som Swedenborg menar är den mest harmoniska formen och som finns med i skapelsens grundkoncept.

Paradiset, gallergrind

Gallergrind

Paradiset, gallergrind

Av de nyare inventarierna finner vi också utsmyckningen i smidesjärn på dörren direkt till vänster, när man kommer in i kyrkan. Det är konstnären Eva Björkström som både kommit med idén och formgivit reliefen. Motivet är paradiset eller Edens lustgård enligt de första kapitlen i 1 Mosebok. Verket Arcana Cœlestia (Himmelska hemligheter) förklarar dessa texter. Där står det: «Varje ord har en andlig innebörd, och det finns helighet i varje mening och i varje ord.» Som exempel kan nämnas att ”adam” inte är namnet på en man utan betyder människa på hebreiska. Hela berättelsen handlar om hur varje människa, man eller kvinna, lever i frid och glädje, när det inre får kraft ifrån Gud.