4 juni, 2011

Kyrkans fasad

Glasmålningen ovanför kyrkporten är Swedenborgs vapensköld. Heraldiken går tillbaka till biskop Swedberg.

Nya Kyrkan

Kyrkans fasad

Det högra röda fältet har två försilvrade nycklar. Det vänstra guldfärgade fältet visar ett berg med en eld samt en pil av silver. Överst har skölden ett blått fält med biskopsmössan i guld och två stjärnor av silver. Ovanpå skölden står en öppen tornerhjälm, ur vilken ett lejon i guld reser sig och håller i en blå nyckel.

Portalen är utformad av skulptören Carl Fagerberg (1878-1948). Högst upp ser vi aposteln Johannes. Porten inramas av två änglar som knäfaller mot varandra.
Motivet går tillbaka till keruberna som skyddar lagtavlorna i förbundsarken.
Tanken är, att Ordet är något heligt, och den som söker uppbyggelse i Ordet står
under änglars beskydd.

Lite högre upp finns en örn och en häst. Liksom inne i kyrkan är symbolerna bärare av andliga tankar. Denna kyrka grundar sin tro på Bibelordet som sedan tolkas av det som Swedenborg skrev. När man läser Bibelns berättelser är väldigt mycket symboler, eller motsvarigheter, som är hämtade från naturen. Örnen och hästen är ett par exempel.

Örnen flyger högt och har överblick precis som en människa som lyfter upp sitt förstånd i ett högre ljus och därmed får en välgörande överblick över sitt liv. Hästen gör många saker. Man kan rida på den och förflytta sig från en plats till en annan. Den symboliserar förståndet, som kan få människan att ändra sin inställning till något mer gudomligt.

Byggnaden i sin helhet, liksom kyrkorummet och dess inredning, ritades av arkitekt
Nils Erland Heurlin (1865—1947). Heurlin var elev vid Tekniska högskolan 1884–1887 och vid Konstakademien 1887–1890.