5 juni, 2011

Blinddörrarna

De tre blinddörrarna i koret visar tre sorters träd. Det är ett fikonträd, en vinranka och ett olivträd.

Blinddörrarna

Blinddörrarna

I Nya Kyrkans teologi är motsvarighetsläran av stor betydelse. Guds Ord är skrivet med motsvarigheter. Swedenborg talar om tre andliga nivåer, den naturliga, den andliga och den himmelska. Träden är symboler eller motsvarigheter för dessa nivåer. Fikonträdet är den naturliga, vinrankan den andliga, och olivträdet den himmelska nivån. Paradiset är en bild av människans inre liv, som är som en trädgård, där bl.a. dessa tre träd finns med.