5 juni, 2011

Stadens tolv portar

Staden har «tolv portar». Här ser vi tre av dem. Om man tänker sig att målningen avbildar ena sidan av den fyrkantiga staden, så blir det tolv portar sammanlagt.

Stadens tolv portar

Stadens tolv portar

Talet tolv förekommer ofta i Bibeln. Jakob hade tolv söner, Jesus tolv lärjungar, och staden tolv portar. Detta är ingen tillfällighet. Swedenborg menar att det finns en symbolik i Bibeln som går igenom från början till slut. Med ”tolv” betecknas allt det sanna och goda från himlen, säger han.