5 juni, 2011

Orgeln

Swedenborgs Minneskyrka har en mycket fin orgel. Den vackra fasaden är just detta – en fasad. Det egentliga orgelverket med alla piporna ligger i ett rum bakom orgelfasaden.

Minneskyrkans orgel

Orgeln beställdes från firman Åkerman & Lund i Sundbyberg

Orgeln beställdes från firman Åkerman & Lund i Sundbyberg i samband med kyrkobygget. Den är en av de få orglarna i Stockholm från denna epok, som bevarats i sitt ursprungliga skick. Denna rörpneumatiska orgel har två manualer och tio stämmor. Den rörpneumatiska konstruktionen ger en s k romantisk klang, något som den har gemensamt med t ex den stora orgeln i Maria Magdalena kyrka. I mitten på 1900-talet byggdes många av dessa orglar om. Den s k ”orgelrörelsen” ogillade den romantiska klangen. Men det finns flera sådana orglar som bevarats, och idag uppskattas klangen av många. Denna orgel är alltså kvar i sitt ursprungliga utförande men har fått fortlöpande underhåll.

Orgelbyggarfirman Åkerman & Lund existerar alltjämt och är Sveriges äldsta orgelbyggeri. Fram till 1893 fanns verkstaden på Kammakargatan i Stockholm men flyttade samma år till Sundbyberg. Det var Per Larsson Åkerman som 1860 startade företaget. Han var främst inspirerad av de studieresor han gjorde i Paris under 1850-talet, vilket gjorde att firmans orglar hade drag från den franska romantiken. Carl Johan Lund var kompanjon med Åkerman varigenom namnet Lund kom in i företagsnamnet.
De har byggt orglarna i bl. a Uppsala domkyrka (1871), Kalmar domkyrka (1882), Maria Magdalena kyrka (1927) och Olaus Petri kyrka i Stockholm (1961).