4 juni, 2011

Stora reliefen

Reliefen på väggen längst fram till vänster är gjord av Carl Fagerberg. Den har tre gestalter.

Stora reliefen

Stora reliefen

Swedenborg sitter till höger. Den som sitter till vänster antyder vad Swedenborg tänker om livet efter detta. Det är en ängel – utan vingar. När det gäller den stora gestalten är det uppenbart att det är Herren Gud Jesus Kristus, även om dragen av en äldre man inte helt stämmer med Swedenborgs bild av hur den uppståndne Jesus Kristus borde se ut.

Inte heller pastor Rundström var helt nöjd 1927:

«Den symbolik som återfinns har dock på grund av den åt konstnärerna lämnade friheten att även följa konstens lagar i vissa fall fått en övervägande konstnärlig betoning.»

Temat i reliefen har att göra med att Swedenborg tog emot all undervisning från
Herren själv och inte från enskilda änglar. Däremot samtalade han med änglar regelbundet under närmare trettio år. Men han säger att han hela tiden stod under Herrens ledning. En intressant detalj är hur Swedenborgs naturvetenskapliga utrustning faller nedåt, nu när han kallats till ett högre värv. Swedenborg lämnade sin framgångsrika bana som forskare och naturvetare och följde uppmaningen att skriva ned det som uppenbarades för honom.

Vid renoveringen efter en rökskada 1961 var det Erik Stenholm som målade och patinerade Fagerbergs relief.