Nattvardsgudstjänst 

Swedenborgskyrkan Tegnérlunden 7, Stockholm

Bli med och fira Herrens heliga nattvard. Med pastor Thomas Floyd. Hemandakt via Nyhetsbrevet.