Vem skrev Bibeln?

Bibeln är idag världens mest lästa bok. Men vem skrev Bibeln? Svaret är att denna heliga bok är ett resultatet av tusentals år av återberättande och skrivande – sammanställt av flera olika författare. Även om vi känner till vissa av författarna, så är många av dem anonyma.

Nyckelpunkter:

 • Vår Bibel består av 66 böcker skrivna av många olika författare, inklusive Moses, David och Salomo och profeterna i Gamla testamentet, och i Nya testamentet är det förutom de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes bl a Paulus och Petrus bland epistlarna.
 • Det finns olika teorier om hur författarna blev kallade till att skriva Bibeln – direkt från Gud eller från egna erfarenheter och tolkningar av människans gudsrelation.
 • Bibeln som vi har idag går tillbaka nästan 3 500 år. Någonstans under den tiden började Gamla testamentet att skrivas ned. Under det första århundradet fick det sin slutgiltiga utformning under ledning av de s.k. masoreterna, en grupp skriftlärde i Judéen. Nya testamentet färdigställdes och fick sin bestämda utformning av kyrkan (dess kanon) på 200-300-talet.
 • Gamla testamentet skrevs på hebreiska och till vissa delar på arameiska. Nya testamentet skrevs på grekiska med några få citat av Jesus på arameiska.

Skrifter som ingår i Bibeln

Den lutherska Bibelns kanon, eller samling av böcker, består av 66 böcker, 39 i Gamla testamentet och 27 i Nya testamentet.

Gamla testamentet består av de historiska böckerna:

 • Moseböckerna
 • Domarboken
 • Josua
 • Samuels- och Konungaböckerna; profeterna
 • Psaltaren tillsammans med vishetslitteraturen samt några kortare historiska texter.

Nya testamentet består av de fyra evangelierna, Apostlagärningarna, epistlarna (breven) och Uppenbarelseboken.

Berättarlinjen i Bibeln

Berättarlinjen i Bibeln går från Livets träd i paradiset till Livets träd innanför det Nya Jerusalem murar. Här följer en kort synopsis.

 1. Sjunde dagens vila, Livets träd i paradiset förvandlas till sin motsats. 
 2. Ormen förleder, uttåg ur paradiset. Kontakten med Gud är bruten.
 3. Genom Noa börjar en ny tid. Efter många generationer, som inte är faktisk historia, sker ett handlande mellan Gud och människa genom patriarkerna. Ett nytt förbund ingås med Abraham.
 4. Ny framgång genom Josef i Egypten. Det förbyts i träldom.
 5. Moses får ett nytt uppdrag. Josua slutför det när Kanaans land erövras. Ny nedgång, Dom 2:11.
 6. Sedan uppåt igen med domare, sedan kungar. Saul, David, Salomo. När Salomo dog delades landet. Norra riket, Israel, erövrades av Assyrierna, ca 710 f Kr.  Södra riket, Juda, erövrades av babylonierna ca 585 f Kr.
 7. Efter 70 år flyttade de tillbaka och började bygga upp templet. 

Sedan hoppar vi till Nya testamentet, där vi hör om infriandet av löftet om en ny kung, Messias, men som visade sig vara Gud själv och därför inte en kung över ett rike på jorden. 

Nästa steg är Uppenbarelseboken som alltså pekar framåt till en ny tid. I och med den tiden är cirkeln sluten:

Livets träd återfinns/återuppstår innanför det Nya Jerusalem murar. Vilan på skapelsens sjunde dag återfinns innanför dessa murar: 

”Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” Upp 21:3-4

Vi människor av idag befinner i fasen av upp- och nedgångar och ser fram emot vilan innanför murarna.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Författarna bakom Bibeln

Ursprungligen började Bibeln som en muntlig tradition som traderades – överfördes – från generation till generation. Vid någon, för oss okänd tidpunkt började detta att skrivas ned.

Man vet förstås mer om Nya testamentet, där man började med att samla apostlarnas brev och skrev ned berättelserna om Jesus i evangelierna. Och sedan kom breven, eller epistlarna, från bl a Paulus’ missionsresor. Dessa resor finns också med i Apostlagärningarna. 

En bild som visar skiss, rita, Självporträtt, person

Automatiskt genererad beskrivning

Hur blev författarna upplysta?

Frågan om hur författarna blev upplysta till att skriva Bibeln är en mycket omdiskuterad fråga. En del tror att författarna fick budskap direkt från Gud, medan andra menar att deras skrifter var en produkt av deras egna erfarenheter och tolkningar.

Swedenborgs budskap är att Bibeln är Guds ord till människan och inte tvärtom – dvs människans ord om Gud. Han säger också att ”varenda detalj i Bibeln är inspirerat, och eftersom det är inspirerat så måste det vara av ett himmelskt ursprung. Detta betyder med andra ord att något himmelskt ligger förborgat i Bibelns inre gömslen. Om det inte vore så, kunde det inte vara Guds Ord.” 

Med andra ord så skrev de olika författarna ned det som dikterades av Gud. Swedenborg säger så här: 

”Gud själv, Jehovah, som är himlens och jordens Gud, talade Ordet genom Moses och profeterna, och Herren Jesus Kristus, som är densamme som Jehovah, talade Ordet genom evangelisterna, och mycket kom från hans egen mun och det övriga från hans muns ande, som är den Helige ande. Det är därför som han själv säger att det i ”hans ord finns liv”, och att han själv är ljuset som ger upplysning, och att det är sanning.”

Kan det finnas fler författare?

Ett vanligt motargument är att vissa av författarna, som Moses, inte kan ha skrivit vissa texter i Bibeln eftersom de handlar om händelser som inträffade efter författarens död. 

Detta har lett till en debatt om huruvida det finns ännu fler författare som kan ha bidragit till dess skapande. Men med tanken att ”Gud själv talade Ordet”, så kan Moses ha fått en text som också talade om en tid efter hans egen död – liksom en profetia om framtiden. Den bärande tanken när man talar om Bibeln som Guds eget Ord är att det är ett budskap som Gud vill föra fram, och att det inte spelar någon roll vilken person som blir redskapet för att ta emot texten. Det kan t ex i Moseböckerna se ut som att det är olika författare med olika bakgrund och uppfattningar. Men i själva verket var det Gud som ville att texten skulle se ut precis så. 

I evangeliet säger Jesus så här: ”Allt måste uppfyllas som står skrivet om Mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” Luk 24:44 Det betyder att den som skrev Moseböckerna inte kunde veta vad som skulle ske i framtiden, men Gud visste och ville att texten skulle se ut på precis det sättet. 

Att Gud är den egentlige författaren kan man förstå av Johannesprologen: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Gud var Ordet.”

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Hur lång tid tog det att skriva Bibeln?

Sammantaget tog det mer än tusen år att skriva Bibeln, och det var inte förrän på 300-talet som den slutligen blev sammanställd och validerad av kyrkan. 

Trots alla debatter och kontroverser om dess författare och innehåll, är Bibeln fortfarande en av världens mest lästa och inflytelserika böcker. 

Skrifter som exkluderas från Bibeln

Det finns många skrifter från samma tidsperiod som Bibeln inte inkluderade i den kanoniska texten. En av dessa är Petrusapokalypsen som påstås vara skriven av aposteln Petrus. Texten är upptagen i Muratoriekanon (ca 175 e Kr) som är en av de tidigaste innehållsförteckningarna över Nya testamentets böcker, men Petrusapokalypsen uteslöts senare.

Texten beskriver en vision av himmel och helvete och innehåller många detaljerade beskrivningar av de två platserna. Det finns likheter med både Dantes Den gudomliga komedin och Swedenborgs Himmel och helvete. 

Det finns många andra texter som inte helt och hållet accepteras som en del av kanon. De kallas apokryfer. De nytestamentliga har en gnostisk prägel, vilket var något som kyrkofäderna tog avstånd ifrån, t ex Thomasevangeliet. Gamla testamentet har också apokryfer som också kallas deuterokanoniska skrifter. De värderas olika i olika kyrkoinriktningar. Wikipedia sammanfattar det på följande sätt:  

”Ortodoxa kyrkor betraktar de apokryfiska tilläggen till Gamla Testamentet som kanoniska, medan den romersk-katolska kyrkan betraktar dem som deuterokanoniska. Lutherska kyrkor räknar dem som ”god och nyttig läsning” och reformerta kyrkor räknar dem inte till Bibeln överhuvudtaget. De ingår i bibelöversättningen Bibel 2000, men inte i Svenska Folkbibeln.”

Vanliga frågor och svar

Hur många författare ligger bakom Bibeln?

Bibeln har många olika författare, inklusive Moses, David, profeterna, evangelisterna, Paulus och Petrus.

Skrev Jesus delar av Bibeln?

Mycket av Nya testamentet är direkta citat från Jesus, men han skrev inte själv. Det gjorde Matteus, Markus, Lukas och Johannes under gudomlig inflytelse, alltså från Jesus själv. 

Hur vet man vilka som skrev Bibeln?

Det finns ingen fullständig information om alla författare bakom Bibeln, men vissa författare är kända genom texternas språk, stil och innehåll.

Vilka är de deuterokanoniska skrifterna (apokryferna)?

De är en grupp gammaltestamentliga skrifter som finns i vissa versioner av Bibeln men inte i andra. Några av dem är Judit, Mackabéerböckerna, Salomos vishet och Tillägg till Daniel.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Läs våra senaste inlägg

 • Vad är godhet?
  I följande artikel utforskar vi vad det väsentliga hos godheten är, hur den fungerar i våra liv och hur vi kan bli bättre på att stå upp för det goda.
 • Jesus uppståndelse
  Jesus död och uppståndelse är kristendomens mest betydelsefulla händelser. Vi tittar närmre på Bibelns berättelser och deras betydelse för världen.
 • Fri vilja – allt du behöver veta
  Många argumenterar för att vi har fri vilja, medan andra menar att våra val är förutbestämda av faktorer bortom vår kontroll.
 • Adam och Eva enligt Bibeln
  Berättelsen om Adam och Eva är en av de mest kända från Bibeln. De uppfattas som de första människorna på jorden, men riktigt så enkelt är det inte!
 • Vem skrev Bibeln?
  Bibeln är ett resultatet av tusentals år av återberättande och skrivande, sammanställt av flera olika författare.