Adam och Eva enligt Bibeln

Berättelsen om Adam och Eva är en av de mest kända från Bibeln. De uppfattas som de första människorna på jorden, men riktigt så enkelt är det inte! Adam skapades först och kände sig ensam – Gud skapade då kvinnan ur mannens revben. Sedan uppmanades de av Gud att hålla ihop som ”ett kött”.

Nyckelpunkter

 • Adam och Eva uppfattas som de första människorna på jorden.
 • Adam betyder människa, Eva betyder liv.
 • Adam gav namn åt alla djur och fåglar, men kände sig ensam. Då skapade Gud Eva ur Adams revben. 
 • Allt detta är symboliska bilder för människans andliga tillstånd.
 • I Edens lustgård fanns två träd. Frukten från Livets träd var tillåten. Trädet med kunskap om gott och ont skulle undvikas för att inte ”döden dö”.
 • Ormen lockade människan till att sätta sig över Guds bud. ”Ormen” symboliserar ett tänkande enbart baserat på sina sinnen, syn, hörsel osv. Då luras man att inte lita på Gud.
 • Efter att ha lyssnat på ormen var det därför människan själv som bröt kontakten med Gud och stängde sig ute från paradiset.
 • Arvsynden har att göra med Trädet med kunskap om gott och ont, med ormen och med utdrivandet från paradiset.
 • Människosläktet bär för all framtid på ett andligt arv som gör det svårt att hitta tillbaka till en gemenskap med Gud.
 • Jesus Kristus som Frälsare samt pånyttfödelse är vägen tillbaka till paradiset.

Vem skapade Adam och Eva?

Skapelseberättelsen hittar vi i första kapitlet i 1. Mosebok. Där skapar Gud ”människan” på sjätte dagen. Det hebreiska ordet för människa är ”Adam” som sedan har blivit ett mansnamn. Skapelsen av Eva hittar vi i nästa kapitel.

Adam var omgiven av det som Gud skapat, djur och fåglar, och fick sätta namn på dem alla – men han kände sig ensam.

Då skapade Gud det som vi känner till som kvinnonamnet Eva, vilket betyder ”liv”. Medan Adam sov, tog Gud ett av hans revben och skapade det som kallas Eva.

Swedenborg menar att allting i Bibeln har en djupare, symbolisk mening. Han säger därför att allt detta är en allegori eller liknelse för ett andligt skapande.

Adam och Eva var inte de första människorna.

Det fanns människor redan före dag 1 i skapelseberättelsen, som handlar om den andliga utvecklingen hos dessa människor. Steg för steg utvecklades de till människa, ”Adam”, till Guds avbild.

Målet var uppnått. Men när sedan dessa fullkomliga människor började vända sig bort från Gud behövde de få ”en medhjälpare”, 1 Mos 2:18. Gud gav dem då en känsla av att de ägde sitt eget liv. Detta liv kallas ”Eva”.

Var bodde Adam och Eva ursprungligen?

Liknelsens par, Adam och Eva, bodde i det som kallas Edens lustgård. Detta är också en symbolisk bild, en bild av att de upplevde livet som harmoniskt och levde i samklang med Gud.

Där fanns två träd. Det första, Livets träd, symboliserar andlig näring från Gud. Det andra trädet, Trädet med kunskap om gott och ont, symboliserar inbillningen att människan klarar sig bra utan Gud.

”Ni skall döden dö” betyder att människan tappar kontakten med Gud när hon tror mer på sig själv än på det som kommer från Livets träd. Gud varnade för detta: Ät inte av det trädet!

Vad representerar ormen i berättelsen?

Ormen är även den givetvis en symbolisk bild. Den står för något i människans psyke som får människan att gå åt fel håll.

Ormen var också skapad av Gud och symboliserar våra sinnen, syn, hörsel osv. Vi behöver dem, men när vi enbart styrs av de yttre sinnena – ”jag vill ha det jag ser” – så försvinner alla tankar på etik och moral.

En bild som visar konst, tavla, klädsel, rita

Automatiskt genererad beskrivning

Ormen har tolkats som satan eller djävulen. Så kan man se det, men det är inte någon som står och lockar till ”synd”, utan det är något i människans eget inre, hennes tankar och begär, som drar ner henne i det som är sinnesorienterat, bort från Gud.

I avbildningar av detta är det oftast en orm, men ibland kan man se att ormen har ett människoansikte. Det gör att det symboliska blir klarare.

Precis som en frestelse kan höras nästan som en röst som talar till en, så talar ”ormen” till det sinnesorienterade i människan: ”Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud”. 1 Mos 3:4, 5

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Vad var orsaken till att de blev utkastade från Edens trädgård?

När Adam och Eva åt av Trädet med kunskap om gott och ont, började de inbilla sig att de visste bäst själva.

Konsekvensen blev att den inre harmonien och närheten till Gud skaparen försvann. Det var alltså inte Guds vilja och inte ett Guds straff. Det var människan själv som drog på sig denna förbannelse.

När dörren till paradiset var stängd och skyddad av kerubernas flammande svärd, var det dags för människan att börja en lång vandring för att komma tillbaka dit.

Denna ansträngande resa för Adam – människan – beskrivs så här:  ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden”. 1 Mos 3:19

Befrielsen från detta sämre tillstånd skulle en gång i framtiden komma genom Frälsaren Jesus Kristus. Detta finns förutsagt i bibelversen 1 Mos 3:15, ”Jag skall sätta fiendskap mellan din avkomma och kvinnans avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen”. 

Vilka var Adam och Evas barn?

Bibeltexten berättar att Eva födde två söner, Kain och Abel. Lite längre fram får hon också sonen Set.

Efter att Kain hade dödat sin bror Abel fick han och hans hustru sonen Hanok. Men var kom Kains hustru ifrån?!

Även detta är en berättelse i liknelseform, inte en historisk berättelse med människor som har dessa namn. Istället kan man se namnen som andliga epoker eller tidsperioder i mänsklighetens utveckling, där varje namn står för ett visst kulturellt, religiöst sätt att leva på och dyrka Gud.

Swedenborg kallar dessa tidsperioder för ”kyrkor”. En jämförelse i kristen tid skulle kunna vara dessa steg:

 • fornkyrkan
 • ortodoxa kyrkan
 • katolska kyrkan
 • protestantiska kyrkan

Vad menas med ”arvsynd”?

Arvsynden handlar om att människosläktet för all framtid bär på ett andligt arv i sina själar som gör det svårt att hitta tillbaka till en gemenskap med Gud.

Det har att göra med Trädet med kunskap om gott och ont, med ormen och med keruberna som vaktade paradisets port.

Hur började allt?

Det är inte så enkelt som att Eva lurade Adam att äta av fel sorts träd, för det var en gradvis utförsbacke för mänskligheten. Det började med att Adam kände sig ensam i lustgården och slutade med utdrivandet från den.

Swedenborgs syn på det hela

Swedenborg talar om de två sidorna i människans själ, viljan och förståndet. Han menar att viljan blev helt korrumperad och att människan därför styrde åt helt fel håll, vilket senare ledde till syndafloden.

Den ”gamla viljan” måste ersättas av en ny. Detta sker genom pånyttfödelse, ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Joh 3:3

Det är det som dessa ord betyder i slutet av berättelsen om Adam och Eva: ”Till dess att du vänder åter till jorden.” 1 Mos 3:19

Sammanfattning

Adam, paradiset, de två träden, revbenet, Eva, ormen och keruberna som vaktar paradiset är inte en historisk berättelse utan en allegori, en liknelse för hur människosläktet i en förgången tid förlorade direktkontakten med Gud och började sin vilsna vandring styrd av egna infall.

Vägen tillbaka möjliggjordes när Gud blev människa i Jesus Kristus och därmed öppnade vägen för människans pånyttfödelse. 

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Vanliga frågor och svar

Vem skapade Adam och Eva?

Enligt Bibelns skapelseberättelse var det Gud som skapade Adam och Eva.

Var bodde Adam och Eva ursprungligen?

Från början bodde de i Edens lustgård, en symbolisk bild för ett inre, harmoniskt tillstånd.

Vad var orsaken till att de blev utdrivna ur Edens lustgård?

Människorna i forntiden vände sig bort från Gud och trodde mer på sin egen förmåga än på Gud. Därmed stängde de sig själva ute från det paradisiska tillståndet.

Vad symboliserar ormen i berättelsen?

Det är frestande att bara styras av de yttre sinnena och ormen i berättelsen symboliserar just detta. Satan är ingen verklig person utan en bild för något i människans inre som leder fel.

Vilka var Adam och Evas barn?

De fick Kain och Abel och lite senare Set. Men detta är en berättelse i liknelseform, och man ska inte se namnen som enskilda individer utan som andliga tidsperioder i mänsklighetens utveckling.

Vad menas med ”arvsynd”?

Arvsynden innebär att människosläktet bär på ett andligt arv som försvårar vägen tillbaka till gemenskap med Gud.

Det började med att Adam kände sig ensam i lustgården och slutade med utdrivandet ur den. Eva är ett symboliskt namn för en viss inställning till livet.

Arvsynden har inget med det kvinnliga könet att göra. Det var hela mänskligheten som orsakade syndafallet. 

Hur avbildas Adam och Eva i konst och litteratur?

De avbildas som en man och en kvinna i Edens lustgård, först nära Gud, sedan med ormen som frestar dem, och till sist som utdrivna ur paradiset.

Det är konkreta bilder som hjälper tankarna att minnas berättelsen, men egentligen handlar det om inre tillstånd i människan – precis som mycket annan konst.

I litteraturen används dessa symboler flitigt för att beskriva den mänskliga naturens svagheter, utmaningar och kamp för ett riktigt liv.

Läs mer

 • Vad är godhet?
  I följande artikel utforskar vi vad det väsentliga hos godheten är, hur den fungerar i våra liv och hur vi kan bli bättre på att stå upp för det goda.
 • Jesus uppståndelse
  Jesus död och uppståndelse är kristendomens mest betydelsefulla händelser. Vi tittar närmre på Bibelns berättelser och deras betydelse för världen.
 • Fri vilja – allt du behöver veta
  Många argumenterar för att vi har fri vilja, medan andra menar att våra val är förutbestämda av faktorer bortom vår kontroll.
 • Adam och Eva enligt Bibeln
  Berättelsen om Adam och Eva är en av de mest kända från Bibeln. De uppfattas som de första människorna på jorden, men riktigt så enkelt är det inte!
 • Vem skrev Bibeln?
  Bibeln är ett resultatet av tusentals år av återberättande och skrivande, sammanställt av flera olika författare.