Våra andliga verktyg

Våra andliga verktyg

Det som vi strävar efter är att växa som människor. För det behövs ”andliga verktyg” och det går lättare om man träffas och inspirerar varandra. Allt vi gör är öppet för alla, ung eller gammal, på väg att lära känna oss eller varit med länge.

Ständigt dyker det upp funderingar på hur vi ska hantera olika situationer i det dagliga livet. Ska jag förlåta, glömma eller konfrontera? Har jag varit oärlig eller var det rätt att skydda mina intressen? Hur länge ska jag offra mig för en medmänniska som vägrar lyssna på goda råd?

Dags att ta fram verktygslådan! Och vad finns det där? Jo, andliga, ja, gudomliga principer grundade i kärlek och omtanke. 

Swedenborg säger mycket om förlåtelse, om kärlek mot andra och sig själv, om inre och yttre kraft, om hur man ska se på med- och motgång, och mycket mer. För att utveckla våra verktyg träffas vi på olika sätt:

Nyfiken på Swedenborg!

Vi anordnar en serie föreläsningar som vi kallar Nyfiken på Swedenborg – olika ämnen med anknytning till Swedenborgs tankar. Det sker ungefär sex gånger per år, oftast på onsdagar och i Stjärnsalen – församlingssalen heter så. Så fort en föreläsning är färdigplanerad finns information i kalendern om ämne och exakt tid.

Bibelsamtal

Bibeln är mycket mer än den ser ut att vara på ytan. Det upptäcker vi varje gång vi träffas och läser ett par kapitel tillsammans. ”Den inre meningen” talar Swedenborg om. Allt i Bibeln har med människans både inre och yttre liv att göra. Det är verkligen ett fungerande verktyg. En gång i månaden, på en onsdag, kl 19.30-21.

Swedenborgs texter

Det finns mycket att läsa. Erfarenheten säger att det går bra att dyka ner var som helst och läsa lite. Ett andligt ljus lyser för läsaren. När vi träffas och läser tillsammans, så delar vi med oss av våra reflektioner och tankar kring texten. Det förstärker känslan av att ha fått en andlig näring. En gång i månaden, på en onsdag, kl 19.30-21.

Söndagsgemenskap

Att gå till kyrkan på söndagarna betyder gemenskap förstås. Det är ett verktyg på ett annat sätt, mer kontemplativt, mer privat i själva gudstjänstfirandet, inte diskussion och samtal under själva gudstjänsten. Men när vi tar en kopp kaffe tillsammans efteråt, som du alltid är välkommen till, så blir det samtal igen. Det brukar vara en blandning av vardagliga och andliga ämnen. Och sedan går vi ut i vårt dagliga liv, för det är där vi kan se ifall våra verktyg fungerar.

Varmt välkomna att dela våra andliga verktyg!!