Den swedenborgska tanken

Den swedenborgska tanken

Ofta får vi frågan ”vad skillnaden är” mellan vår livsåskådning och den hos andra, mer kända samfund eller livsåskådningar. Ett svar är ”allt”.

Ett annat är ”inget alls” när det gäller den grundläggande principen som är att formas till en bättre människa i samverkan med en Gudomlig kraft. Men låt oss ge några exempel på tydliga, nyskapande tankar som vi finner hos Swedenborg.
Många människor funderar på döden, eller vad som sker efter den. Det finns mängder av spelfilmer och romaner som helt ohämmat ger sig i kast med de frågorna. Swedenborg har helt konkreta beskrivningarna av den andliga världen. Det första rummet vi träder in i kallar han ”andarnas värld”, och sedan kommer himmel och helvete.

Kampen mellan gott och ont

Kampen mellan gott och ont är också något som många människor är medvetna om. Även här finns hur mycket som helst att ta del av i konst, film och litteratur. Tänk på Bibeln som en bok som handlar om det. I människans inre pågår en kamp mellan gott och ont. Det är så Swedenborg tolkar Bibeln. Bokstavsmeningen, berättelserna, är skrivna på ett symboliskt sätt, som poesi eller saga om man så vill. Men det handlar om kampen mellan gott och ont på ett djupare plan.

Varför blev det inte som jag hade tänkt?!

Varför blev det inte som jag hade tänkt?! Vi funderar på hur livet svänger mellan med- och motgång. Finns det förklaringar till det? Swedenborg använder begreppet Gudomlig försyn. Det finns en osynlig hand som leder oss på märkliga sätt men alltid med vårt bästa i sikte.

Om du har funderingar på vem eller vad ”Gud” är, så finns många nya tankar hos Swedenborg. Han talar till exempel om ”den andliga solen” och jämför den naturliga solens livgivande kraft till naturen med hur en gudomlig kraft ger liv åt människans själ.