5 juni, 2018

Att våga ändra sig

Predikan av pastor Göran Appelgren

 Läsningar: Upp 2:1-7; Luk 19:1-10; SKR 532

 “När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: ’Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus’. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.”
Luk 19:5,6

Välja väg

När Sackeus sprang i förväg för att klättra upp i trädet var han enkelt uttryckt en syndare. Efter att han varit uppe i trädet, blivit sedd av Jesus och klättrat ned var han en annan människa. 

Vi väljer våra steg, riktningen, hur fort eller långsamt vi går på vägen. Även om vi går lika fort som igår, samma väg som igår, så väljer vi våra steg. Fast det vi väljer är att göra det gamla invanda, det som vi känner igen, det som vi känner oss trygga med. Men att göra som vanligt är också ett val!

När vi någon gång bestämmer oss för att gå en lite annan väg till affären eller bussen tar det emot. Vägen sitter i benen. Det tar emot att göra något nytt. Det krävs en ansträngning. Och det är det som dagens text handlar om. Det är det
som vårt andliga liv handlar om- att göra en ansträngning för att hitta en annan och bättre väg. 

Det lägre i oss

Sackeus var en syndare. Han hade utnyttjat sin position som tullindrivare och lurat andra människor på pengar. Varför hade han gjort det, måntro? Jo, naturligtvis för att få fler personliga fördelar.  Sackeus hade en föreställning om vad livet handlade om: mer makt och mer pengar. 

Det är en kort sammanfattning av hur de lägre krafterna i människan verkar: mer makt och inflytande över andra människor för sina egna syftens skull, och mer pengar, ägodelar, fördelar för att kunna glänsa inför sin omgivning. 

Så krasst skulle väl ingen av oss vilja beskriva vissa av våra drivkrafter, men det är det som rör sig i varje människosjäl. Vi kallar det i Nya Kyrkan för självkärlek och världskärlek. Dessa två drivkrafter finns med från början. ”Det orena i människans naturliga sinne är allt som hör till självkärleken och världskärleken.” Arcana Cœlestia # 3147:1,2 

… och det högre

Det finns andra, goda krafter som verkar också. ”Ty gott strömmar ständigt in från Herren.” Arcana Cœlestia # 3147:1,2 Självklart måste det vara så. Annars skulle
vi aldrig kunna hitta ut ur själv- och världskärlekens fängelse. Men som sagt, det finns med från början: 

”Viljan har från födseln en böjelse för det onda.” Sanna kristna religionen # 588 

”Den naturliga människan flödar från födseln över av allt slags ont.” Sanna kristna religionen # 591 

Det som dessa citat säger är INTE att människan ÄR ond från födseln, utan bara att det finns en övervikt i viljeinriktningen till att i första hand tänka på sig själv.

Sackeus hade varit styrd av dessa krafter. Han hade utnyttjat människorna i sin omgivning. Efter många år av att ha gått i samma spår hände dock något. Han hade hört talas om Jesus Kristus. Och nu ville han ”se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen”. 

Ånger

Efter mötet skulle Sackeus inte längre gå i samma spår: ”Men Sackeus stod där och sade till Herren: ’Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka’.” Luk 19:8

Vi vet inte hur Sackeus liv kom at se ut efter detta, men här har vi en utmärkt bild på hur en förändring börjar. 

  För det första har något börjat verka i hans inre. Han har hört talas om Jesus, och han har tänkt att det måste vara något särskilt med Honom. 

  För det andra bestämmer han sig för ta reda på mer. Han vill se den här mannen Jesus. 

  Och för det tredje så gör han det helt avgörande: han klättrar upp i ett träd. Upp – i ett träd. Det är då den verkliga förändringen sker. Om han inte hade klättrat upp, hade Jesus inte sett Honom. 

Mötet med Jesus

När vi möter Herren, så är det alltid på ett högre plan inom oss själva. Det lägre jaget har för en stund lagt sig till ro. Vi är vakna i oss själva på det högre planet. På detta plan finns inte och har aldrig funnits något ont. Se Himmel och helvete # 39, Gudomliga kärleken och visheten # 432

Sackeus såg Jesus, därför att Sackeus hade öppnat sitt sinne för en annan väg. Sackeus vågade ändra på sig: ”Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.” Luk 19:8

Sackeus hade hört talas om Jesus, och från Honom hade han samlat kunskaper. Sedan använde han kunskaperna för att bygga upp en förståelse för livet som var bättre än det som var styrt av själviskhet. Kunskaperna blev mer och mer verksamma i hans tankar. Kunskaperna lyfte Sackeus. Att han klättrade upp i trädet betyder att han höjde sitt sinne till ett högre plan. 

Herren och Ordet i våra liv

Den historiska berättelsen handlar om Sackeus och Jesus. I vårt egen andliga liv kan vi istället tänka vårt eget inre i förhållande till Ordet. Sackeus är vårt jag i förändring. Jesus är Ordet. Joh 1:1-4 Då ser det ut så här: 

Vi hör talas om Ordet, Bibeln. ’Jag kanske ska bläddra lite i den.’ Man fångas av något och vill läsa mer. ’Intressant! Jag måste lära mig lite mer.’ Sedan börjar det bli mer än ett intresse. Det berör ens innersta. Det blir ett andaktsfullt läsande, meditation, reflektion. ’Oj, då! Det här är inte vilken bok som helst!’ Och till slut så drabbas man av Ordet. Den så alldeles välgörande inre kampen börjar på riktigt. Det gamla jaget utmanas av en ny kraft och insikt. ”Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.” Luk 19:6

Tre steg

Sackeus hade gått de tre stegen, samlat kunskap, tagit kunskapen på allvar, och låtit kunskapen påverka hans handlande. Han vågade ändra på sig. Det handlade inte bara om kunskaper.”Kunskaper i sig själva betraktade är utanför himlen.
Men det liv man förskaffar sig genom kunskaper är inom himlen.” Himmel och helvete # 518 

Lägg märke till att det ändå var först i och med att Jesus kallade på honom, som den verkliga förändringen skedde. Men Sackeus var beredd. Han hade förberett sig. ”Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.” Luk 19:6 Om Sackeus hade stannat kvar i folkmassan, hade Jesus aldrig fått syn på honom, aldrig kallat på honom, och hade aldrig kunnat förändra Sackeus liv. 

Sackeus vågade ta alla tre stegen. Först hade han inhämtat kunskaper om vad som är gott respektive ont, sant respektive falskt. 

”När människan omdanas lär hon sig först sanningar ur Ordet eller läran och lägger dem i minnet.” Arcana Cœlestia # 5270:2 

Sedan  tog han de följande två stegen, bättring och pånyttfödelse: 

”Så länge människan inser och i sinnet erkänner, att det onda är ont och de  goda gott, och tänker att det goda bör väljas, kallas detta tillstånd omdaningen eller bättringen. Men då människan vill fly det onda och göra det goda, då börjar pånyttfödelsens tillstånd.” Sanna kristna religionen # 587

Ett mönster, flera bilder

Ordet ger oss flera mönsterbilder på dessa tre steg. 

  Israels barns tid i Egypten, uttåget och vistelsen i öknen samt till sist inträdet i det heliga landet. 

  Noa gick in i sin ark, stannade i den i fyrtio dagar, och fann sedan torr mark. 

Vi kan se ett visst mod i dessa exempel också. Sackeus var modig. han lät sig upptäckas och utpekas av Jesus. Men det var just det som var räddningen för honom – att han vågade göra sitt eget onda synligt och oskyddat. 

Avslöjad, befriad

Den som öppet och innerligt söker Herren i Ordet kommer att bli avslöjad! Men det betyder också att dörren öppnas för ett bättre andligt tillstånd, efter ånger och insikten om vilken väg man skall gå. Vi behöver inte heller vara rädda, när vi inför Herren vågar göra oss synliga precis sådana som vi är:

”Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.” Luk 19:10

Amen!

 


Läsningar:

Luk 19:1-10
Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen, och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: ’Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus’. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: ’Han har tagit in hos en syndare.’  Men Sackeus stod där och sade till Herren: ’Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.’ Jesus sade till honom: ’Idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat’.
Översättning: Svenska Folkbibeln

Sanna kristna religionen, nr 532
Sann bättring består i att rannsaka både sitt levernes handlingar och sin viljas avsikter, ty människan … handlar av viljan. … Därav följer att det är tanken och viljan som syndar, då kroppen syndar. … Den som upprepade gånger gör … bättring, känner ett obehag när fröjderna av det onda återkommer, och fördömer dem därför slutligen till helvetet. Det är detta, som menas med Herrens ord: ’Den som finner sitt liv, skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det’. Matt 10:39