11 februari, 2024

Meningen med livet

Predikan av pastor Göran Appelgren

Läsningar: Matt 28:11-20; Himmel och helvete # 450

“Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!” 
Matt 25:21, 23

Inledning

Då och då stannar vi upp och undrar vad meningen med livet är. Är det ett mål att uppnå, eller handlara det om hur vi använder våra dagar på jorden oberoende av bestämda, uppställda mål? Det är nog en kombination. På väg mot ett visst mål funderar vi också på hur vi beter oss. Till slut kanske beteendet blir intressantare än att nå fram till vårt mål. Vi ska använda liknelsen om talenterna för att kasta ljus på detta. 

Och så kan vi tänka på vad Helen Keller sa: ”Lycka har väldigt lite att göra med yttre omständigheter.” Ja, det är ett starkt uttalande från en människa som var både döv och blind! För henne var det inre livet så starkt levande att det nästan blev som ett yttre liv också. Lyssna på vad Swedenborg säger: ”Himlen ska styra världen i människan och inte världen styra himlen i henne.” Arcana Cœlestia # 9278:2       

Klippa håret

Hur ofta klipper du håret? Det funderar vi nog inte särskilt mycket på, men vi kan använda det som en bild för att det finns en levande kraft som aldrig står stilla. Den kraften vill ständigt välla fram. Men hur hänger då det ihop med frågeställningen om vad meningen med livet är? Ja, om vi snarare än håret, eller maskroserna i asfaltens sprickor tänker på inre krafter, så börjar vi närma oss frågan på ett djupare plan. 

Mål och mening

För att hitta ett svar är det viktigt att skilja på mål och mening. Vi ställer upp mål hela tiden. Gå till affären innan de stänger. Städa innan svärmor kommer. Säga upp abonnemanget innan det går en månad till. Köpa en present till sjuåringens födelsedag. Ibland lyckas vi uppnå sådana mål, ibland inte. Jag hann inte till affären. Dammsugaren fungerade inte. Men det blev en present, och abonnemanget är avslutat. Två av fyra – inte så dåligt. Och så tänker vi i termer av lyckas eller misslyckas. Men vi skulle inte kalla det för meningen med livet. Målet skulle behöva vara mycket större än så för att platsa i kategorin meningen med livet. 

Stora mål, stora misslyckanden

Stora mål kan vara att bilda familj, göra en karriär som kräver utbildning och idogt arbete, eller att på fritiden ta tag i en konstnärlig, artistisk gåva, eller att på ett självutgivande sätt ge hela sitt liv åt en ideologi, religion eller ett humanitärt ändamål. Dessa saker skulle kunna upplevas som meningen med livet. Men vad händer då om det inte blir som man tänkt? Tänk på all energi som har kanaliserats in i ett sådant projekt. Den som vill äktenskap och familj tar tag i sig själv och styr tankar och känslor till att bli en ansvarstagande, kärleksfull och pålitlig partner inför den dag som det händer. Men det händer inte! Vad var då meningen med livet?! 

Andliga mål

Ja, då måste det väl vara något annat. Men hur ska vi tänka då? Att vara ansvarstagande, kärleksfull och pålitlig är ju egenskaper som kan passa in i många sammanhang. Vilken arbetsgivare som helst skulle vilja ha sådana medarbetare. För välgörenhetsorganisationen eller klostret gäller samma sak. Det är otroligt värdefulla egenskaper. Så kanske vi kan lyfta blicken lite till och tänka att meningen med livet inte behöver vara så konkret som yrke, artistisk utveckling eller miljoner visningar på Youtube.

Så låt oss börja med att säga att meningen med livet är att vara ansvarstagande, kärleksfull och pålitlig. Punkt slut! Inga konkreta sammanhang. Inte läkare, inte familjefar, inte Mellovinnare, inte Moder Teresa. Målet är högre än så – att bli ansvarstagande, kärleksfull och pålitlig. Men det kan ändå finnas något av det snäva begreppet mål i denna definition.

Ändamål

För risken finns att vi anstränger oss på fel sätt för att nå detta mål. Vi anmäler oss till kursen i ansvarstagande, kärleksfullhet och pålitlighet. När vi känner oss fullärda, ja, då har vi väl uppnått målet och hittat meningen med livet. Nja. Vi står fortfarande och mäter. Mäter framgång och motgång. Vilket betyg fick jag på kursen?

Så vi går vidare och prövar begreppet ändamål. Då rör vi oss ytterligare en bit högre upp. Ändamålet med livet är att … ja fyll i något som passar där. När vi säger mål, så blir det gärna en rak linje från A till B. Uppdraget börjar vi A och uppfylls när vi nått fram till B. Men om vi säger ändamål blir det lite bredare. Vi har målet i sikte. Dit ska jag. Men vägen dit kan gå via alla möjliga mellanstationer. Om vi accepterar det, så kan den inre hållningen bli ännu mer öppen, flexibel, anpassningsbar. Jag vill bli ansvarstagande, kärleksfull och pålitlig, men då är de egenskaperna egentligen något som fungerar som inspiration för det som ligger på ett ännu högre plan. Så vad är det då?

Talent eller kraft

Vi har hittills pratat om små mål, stora mål, ändamål och närmar oss nu en andlig dimension. För vi måste fråga oss var krafterna kommer ifrån och hur de påverkar oss och hur de lever i oss. Då har vi bibeltexten med talenterna. ”En man som skulle resa utomlands kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och den tredje en talent – var och en efter hans förmåga.” Matt 25:14-15 Talenter är ju mynt. I Lukas heter det pund faktiskt. Se Luk 19:13 De tre tjänarna fick medel i sin hand som de kunde handla med. Ja, både köpa och sälja saker men också handla i vidare mening. 

Vi har ju talesättet att ’pengar är makt’, alltså att ha medel i sin hand som kan åstadkomma något väldigt konkret. Men här gäller det inte pengar utan inre krafter, livskrafter, som alla människor får från vår Herre och Skapare. Från första till sista andetaget flyter en sådan livskraft från Gud in i oss. Det är denna livskraft som kallas talenterna i liknelsen, en ständig ström av livskraft in i oss. 

Makt att styra livet

Vi fylls av en kraft från Gud och sedan bestämmer vi vad vi gör med den. Vi kan ändra på talesättet  till ”livskraft är makt’. Vi har makt att göra något bra av våra liv. Då kan vi säga att meningen med livet är att använda gudagåvan på ett sätt som avsändaren avsåg. Jodå, det är vår kraft, våra talenter, men … När föräldrarna varje vecka swishar över en summa till barnets swishkonto, så är ju deras önskan att det inte bara ska gå till godis eller betala ohemult mycket för att levla upp sig i ett dataspel. Nej, de önskar att barnet tar ansvar för sina pengar. Samma sak med livskraften som ständigt strömmar in i våra liv från Herren – Han önskar, men tvingar ingen, att göra något som har ett bestående värde.  

Utsiktspunkten

Vi kan gå i vilken riktning som helst med den kraften. Liknelsen innehåller ju både den positiva och negativa riktningen. Två av dem använde dem, men den tredje, ”den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar.” Matt 25:18 Av det förstår vi att vi är helt fria att använda livskraften som vi vill. 

Det är här som målen kommer in för oss människor. Och det är här som den här predikan kommer in. Vi har klättrat uppåt i begreppsvärlden med små mål, stora mål och så vidare upp till det gudomliga. Poängen är att ju högre vår utsiktspunkt är, desto bättre val kan vi göra. Med ett andligt perspektiv på livet kommer den inre kraften att ge liv åt allt annat, från det högsta till det lägsta, åt ändamålet, åt det stor målet, och åt det lilla målet. Det är en andlig princip som Swedenborg uttrycker så här: ”Himlen ska styra världen i människan och inte världen styra himlen i henne.” Arcana Cœlestia # 9278:2

Jag sa nyss, att vår Herre önskar, men tvingar ingen, att göra det som har ett bestående värde. Och det är när vi använder livskraften till att fylla själen med bestående värden som vi får förmågan att göra goda val. Vi ”levlar upp” – för att låna en term från dataspelens värld – och det blir lättare att definiera ett ändamål för sitt liv, formulera stora mål och små mål. 

Flexibilitet

Men det mest spännande med detta är att vi kan öka vår flexibilitet. Ju närmre Herren vi är – Han som i varje ögonblick ser obegränsat många lösningar och vägar framåt – ju närmre vi är honom, desto mer flexibla blir vi i våra val, stora som små. Så till exempel ju mer vi växer i vårt ansvarstagande, kärleksfullhet och pålitlighet, desto bättre kommer vi att kunna navigera genom livet. Då kommer det att se helt annorlunda ut när det gäller vår egen dom över våra egna misslyckanden, eller över vår skrytsamhet över framgångar. Vi bokför inte misstag eller framgång, utan vi frågar oss om en viss erfarenhet eller händelse har hjälpt oss att fylla själen med ansvarstagande, kärleksfullhet och pålitlighet, eller andra liknande egenskaper. 

Ett sådant förhållningssätt beskriver Swedenborg när det gäller de högsta änglarna. De har den allra största känsla av att vara sitt eget jag, men de är samtidigt fullständigt flexibla, därför att de ser möjligheter i vilken situation som än uppstår. Det finns inget dåligt ego som står i vägen och kräver att det ska vara på ett visst sätt, utan där finns ett himmelskt jag. Alla vägar är möjliga, därför att det som styr är högre principer. Om vi väljer att använda våra talenter enligt vår Skapares önskan så styr vi våra steg åt det hållet. 

Husbygge

Och som sagt, det handlar inte om att lyckas eller inte i det yttre livet. Helen Keller sa så här: ”Lycka har väldigt lite att göra med yttre omständigheter.” Det är ett starkt uttalande från en människa som var både döv och blind! Det är i det inre som det viktigaste sker. Vi kan se det som att vi bygger ett inre hus, eller att man använder sin energi till att bygga sin evighets ängel. Det sker något vackert i det inre, även om delmålen i det yttre ser ut som misslyckanden. Swedenborg skriver så här om detta inre husbygge: 

”För människan ser det inte mer annorlunda ut än vad det ser ut för en förbipasserande person, som ser de kringspridda högarna och samlingarna av material, som ett hus skall byggas av. För Herren däremot ser det ut som ett strålande palats som ständigt är under uppbyggnad och utbyggnad.” Gudomliga försynen # 203:2

Påminnelse

In i själen strömmar energin, livskraften hela tiden. En väldigt konkret bild och påminnelse för den andliga mognaden är att håret hela tiden växer, eller gräsmattan på sommaren. Så varje gång du klipper håret eller gräsmattan, tänk då på den ständiga, andliga kraft som Herren låter dig ta emot, och använd den ansvarsfullt, kärleksfullt och tillitsfullt. Då sker två saker. Din inre ängel blir mer och mer ett strålande palats, och dina medmänniskor får ta del av de gudomliga krafter som kommer till världen genom just dina talenter. 

”Bra, du gode och trogne tjänare. Gå in i din herres glädje!”  Matt 25:21, 23

Amen!


Läsningar:

Mika 6:6, 8:

Med vad skall jag komma inför HERREN, och med vad skall jag böja mig för Gud i höjden? Skall jag träda fram inför Honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? … Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet, och vandrar i ödmjukhet med din Gud?

Matt 25:14-19, 21, 23:

En man som skulle resa utomlands kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och den tredje en talent – var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem.  … [Till dem som tjänat in fler talenter än de hade fått säger Jesus:] ’Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!’  
Översättning: Svenska Folkbibeln 1998 

Himmel och helvete # 461:

När människan övergår från den naturliga till den andliga världen, så tar hon med sig allt som tillhörde henne som människa i världen utom sin jordiska kropp. … Människoanden har kvar alla yttre och inre sinnen som hon hade i världen. Kort sagt, när människan övergår från den ena världen till den andra, är det som om hon gick från ett ställe till ett annat. Hon för med sig allt som hon äger i sig som människa, så att det inte kan sägas att hon efter döden, som endast är den jordiska kroppens död, har förlorat något av det som tillhör henne.

Himmel och helvete # 314:

Människans inre sinne, som kallas hennes ande, är till sitt väsen en ängel, och att när anden är löst från den jordiska kroppen är den lika mycket som förut i mänsklig form och i själva verket en ängel. 

Arcana Cœlestia # 1285:2:

Himlen består av otaliga samhällen. De är alla olika, men ändå utgör de liksom ett samhälle, ty alla styrs som ett av Herren.