Arcana Coelestia

Arcana Coelestia, som betyder Himmelska hemligheter, är det första av Emanuel Swedenborgs teologiska verk som publicerades. Det skrevs på latin och gavs ut i London i 8 band under åren 1749-56. Det är därmed Swedenborgs största verk.

Innehållet ser ut på följande sätt:

 • Beskrivningar av en andlig värld som består av himmel och helvete.
 • Formulerandet av en symbolisk tolkningsmetod av Bibeln som han kallar korrespondensläran. Den används genom hela verket, där Första och Andra Mosebok gås igenom vers för vers.
 • En genomgång av de läropunkter som den kristna tron bygger på, men fördjupade, mer detaljerade och med ett tydligt helhetsgrepp.

Arcana Coelestia

Sammanfattning

 • Arcana Cœlestia kom ut på latin i London 1749-56 i åtta volymer
 • Det är Swedenborgs första publicerade verk
 • Det är översatt till ett femtontal språk, helt eller delvis
 • I översättning ges verket ofta ut i 12 volymer och omfattar flera tusen sidor
 • Arcana Cœlestia betyder Himmelska hemligheter
 • Swedenborg ger en tolkning av Första och Andra Mosebok, där den inre, symboliska meningen förklaras
 • Han beskriver också det han ”har sett, och hört” i den andliga världen
 • Dessutom går han igenom den kristna läran på ett systematiskt sätt
 • Han menar att han har fått ett gudomligt uppdrag att göra detta

Vad är Arcana Coelestia?

Arcana Coelestia, som betyder Himmelska hemligheter, är det första av Emanuel Swedenborgs teologiska verk som publicerades. Swedenborg menade sig ha fått ett gudomligt uppdrag 1744 -45. Direkt efter det fördjupade han sig i Bibeln på grundspråken hebreiska och grekiska. Han fick också tillåtelse att se in i den andliga världen.

Han menade att, för att förstå den kristna teologin, måste man förstå att den andliga världen är på riktigt. Bibeln handlar om människans ande och dess förberedelse för det eviga livet i en verklig värld på andra sidan. Han säger så här:

”Utan kunskap om tidevarvets fullbordan, Herrens andra ankomst och en ny kyrka är Ordet (Bibeln) liksom tillslutet. Och inget annat än kunskaper kan öppna Ordet igen. Sådana kunskaper är som nycklar som öppnar dörren ditin. När detta sker blir de skatter som har legat gömda liksom på havets botten synliga, för längst in i Ordet finns inget annat än dyrbara skatter.”

– Emanuel Swedenborg

Det är de kunskapsskatterna som han formulerar i de åtta volymer som gavs ut 1749-1756, en volym per år. Boktryckaren hette John Lewis och höll till på Paternoster Row i London. Swedenborg var själv med när den första volymen trycktes men inte för de övriga.

Verket har i sin helhet översatts till engelska, tyska, franska, svenska, holländska, och delvis till flera andra språk som danska, serbiska, ryska, kinesiska, malayalam, zulu. På svenska finns de fyra första av sammanlagt 12 volymer på ett modernt språk. Övriga delar är något svårlästa.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Vad handlar Arcana Coelestia om?

Ordet coelestia är latin och betyder ’himmelsk’. Arcana (sing, arcanum) är däremot ett ord som inte har någon riktigt bra motsvarighet på svenska. Det som ligger närmast till hands är ”hemligheter”. I barnens vardagsspråk finns ordet ”hemlis”.

Arcana är ett positivt ord. Man delar den med sina bästa vänner. Gud delar med sig till den som söker andlig visdom. Dessa arcana syftar på all den nya kunskap som kommer fram i detta verk, och enligt Swedenborg genom en uppenbarelse från Gud.

Det som är slående med detta stora verk är att de olika delarna så väl hänger samman. Bibeltolkningen, beskrivningen av den andliga världen och analysen av den kristna tron bildar en helhet.

Swedenborg pekar på en inre, andlig mening i bibeltextens berättelser. Den meningen stiger fram då korrespondensläran tillämpas. Där handlar det om ånger, bättring, gudomlig hjälp i frestelser osv. Och dessa saker ingår ju i den kristna läran. Och så binds det hela ihop med den andliga världen dit människan är på väg och där hon kommer att hitta sin rätta plats.

Eftersom det är Första och Andra Mosebok som förklaras, så är det två huvuddelar. Temat i första halvan, motsvarande Första Mosebok, beskriver andliga sanningar om hur Jesus Kristus steg för steg blev Gudomlig. Swedenborg kallar Jesus Kristus för Gudomlig Människa. Berättelsen om de tre patriarkerna Abraham, Isak och Jakob, handlar i den andliga meningen om detta.

Andra halvan, Andra Mosebok, beskriver andliga sanningar om människans pånyttfödelse. Där förklaras symboliken bakom slaveriet i Egypten, uttåget genom Röda havet och vistelsen i öknen i 40 år.

Alla kapitlen förklaras, men mellan varje kapitel finns en mer faktamässig text som tar upp olika ämnen som himmel och helvete, tidevarvets fullbordan, himlen i form av ’den Stora människan’, där himmelska samfund korrespondensmässigt kopplas till olika delar av människokroppen, makrokosmos och mikrokosmos. Här beskrivs också Swedenborgs andliga samtal med människoandar från andra planeter i universum.

Varför skrev Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia?

Det finns flera utgångspunkter för det som Swedenborg för fram i Arcana Coelestia.
Ett huvudtema är att få läsaren att på djupet reflektera över vem Jesus Kristus är. För Swedenborg är enheten i Gud avgörande. Fader, Son och Helig ande finns i den synlige Gud Jesus Kristus. De tre aspekterna är som en Gudomlig, osynlig själ, en synlig gudomliggjord Människa, och Gudomlig kraft och upplysning som utgår från denna Gudomliggjorda Människa. Jesus säger flera gånger: ”Den som har sett Mig har sett Fadern” Joh 14:9 Och Swedenborg säger: ”Herrens Mänskliga, sedan det blivit Gudomliggjort, kan inte förstås som något vanligt mänskligt, utan såsom den Gudomliga Kärleken i mänsklig form.” (# 4735:2)

Arcana Coelestia

En annan sak som är viktig i Arcana Coelestia är att visa att den yttre berättelsen, ”bokstavsmeningen”, har en andlig mening som går mycket djupare. I vissa fall blir det en helt ny, och mer begriplig förståelse av märkliga berättelser. Ett exempel är ”Adam” och ”Eva”. De var inte två människor utan de två orden beskriver inre tillstånd i varje människas ande, då som nu och för all framtid.

Det hebreiska ordet ”adam” betyder människa, alltså både man och kvinna. I hela kap 1 i Första Mosebok är det adam som används, dvs människa. I vers 27 talas det om man och kvinna, när Gud skapar människan, adam, och orden för man och kvinna är adjektiv som bäst översätts med manligt och kvinnligt. I kap 2 är det fortfarande människa, adam som används. Översättningen går i vers 15 över till ”mannen”, men det handlar fortfarande om adam, alltså människan, både man och kvinna. Lite förenklat beskriver adam och eva mekanismer i människans själ, där en sida är förnuftet och den andra känslan. Kort sagt, så faller alla gamla – ganska naiva – föreställningar om ”Adam, Eva och ormen” platt till marken.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Tankeväckande citat

Även om texten handlar om det osynliga, det själsliga och den dolda meningen i Bibeln, så är det så mycket som är handfast, användbart och begripligt när man sätter det i relation till vad livet handlar om. Här kommer ett citat där ett antal sanningar ställs upp:

”Det är en Gudomlig sanning att…

 • varje uttryck i Ordet [Bibeln] som för människan förefaller vara så enkelt och okonstlat är oerhört mångfasetterat, ja i själva verket innehåller mer än hela himlen. Och de arkana som ligger fördolda där kan för änglarna framställas med en evig variation …
 • att ingen i det andra livet någonsin belönas för goda handlingar, om man har satt förtjänst i dem och om gjort dem för egen vinnings och ryktbarhets skull …
 • att ingen någonsin straffas för onda handlingar om de har gjorts för ett verkligen gott ändamål, ty i livet efter detta är det ändamålet som räknas, och gärningarna i ljuset av dessa ändamål …
 • att det i den himmelska glädjen aldrig ingår någon strävan efter att vara överlägsen andra, ty i den mån en sådan förekommer är helvetet närvarande, ty i den himmelska känslan av lycka finns inte någon som helst världslig berömmelse …
 • att man är desto visare, ju mer man tror att man inte har någon vishet av sig själv, och att man är desto vanvettigare, ju mer man tror att man har vishet av sig själv, det vill säga ju mer man tror att man är klok.” (Alla från # 1936)

Övrig fakta om Arcana Coelestia

Något förvånade är att författaren inte satte ut sitt namn på någon av de åtta volymerna. Det skulle dröja till 1769 innan han gav till känna det som alla vid det laget hade gissat – att det var Swedenborg som var upphov till Arcana Coelestia och alla böcker som kom därefter.

En kuriositet är att Swedenborg själv beställde en översättning till engelska av del 2 av Arcana Coelestia. 1750 kom den latinska och den engelska upplagan ut samtidigt men delades upp på flera häften. Försäljningen gick trögt för båda språken. Swedenborg diskuterade saken med änglarna, som menade att det låg i Guds försyn hur fort böckerna skulle spridas över världen. Idag finns allt (!) som Swedenborg skrivit inom räckhåll för ett tryck på tangentbordet framför dig!

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Lär dig mer om Swedenborg

 • Arcana Coelestia
  Arcana Cœlestia, som betyder Himmelska hemligheter, är det första av Emanuel Swedenborgs teologiska verk som publicerades.
 • Sara Behm
  Sara Behm blev bara 30 år gammal men var en varm och kärleksfull mor och medmänniska.
 • Jesper Swedberg
  I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om Emanuel Swedenborgs far, Jesper Swedberg, och hans beundransvärda liv.
 • Emanuel Swedenborg
  Under sin livstid var Emanuel Swedenborg känd för sin forskning inom naturvetenskap och filosofi. I vår tid är det de andliga texterna som gör honom känd.
 • Swedenborgianism
  Swedenborgianism är en rörelse som tog sin början under andra hälften av 1700-talet och som idag finns över hela jorden.