Sara Behm

Emanuel var endast åtta år när hans mor, född Sara Behm, hastigt dog i en febersjukdom på sommaren 1696. Hon blev bara 30 år gammal men var en varm och kärleksfull mor och medmänniska som bidrog till en känsla av trygghet i barndomshemmet.

Slottet Tre Kronor, sett från sydväst, Govert (1624-1672). Stockholms stadsmuseum
Slottet Tre Kronor, sett från sydväst, Govert (1624-1672). Stockholms stadsmuseum.

Förutom sin väl omvittnade moderskärlek bidrog hon genom ett större fadersarv till en tryggad ekonomi för familjen Swedberg. Maken Jesper, hovpredikant och teologie professor, älskade henne djupt och uppskattade hennes hängivenhet för familj, samhälle och kristna dygder.

Sammanfattning

 • Sara Behm föddes år 1666 i en välbärgad familj som bodde i Stockholm.
 • Hon träffade sin blivande make Jesper Swedberg i de sena tonåren och de gifte sig 1683.
 • De fick nio barn, varav två dog i förtid – Emanuel var den tredje i ordningen.
 • 1692 flyttade familjen till Uppsala.
 • Under hungersnöden använde hon egna tillgångar för att hjälpa de fattiga.
 • Sara Behm var en älskad hustru och mor och visade hur kristliga ideal skulle förverkligas.
 • 1696 dog hon tillslut i en febersjukdom − hon blev 30 år gammal.

Vem var Sara Behm?


Sara Behm (född 1666-04-01, död 1696-06-17) var dotter till gruvägaren och assessorn vid Kgl Bergskollegium, Albrecht Behm (1615 -1679) som var bosatt i Stockholm. Hon var tredje barnet av totalt sex. Hon växte upp i Stockholm, där fadern hade en framskjuten ställning.

I de övre tonåren lärde hon känna Jesper Swedberg som då var regementspastor vid Livregementet till häst i Uppsala men hade uppgifter i Stockholm och på Stockholms slott – då slottet Tre Kronor. 16 december 1683 gifte de sig. Deras hem låg på Regeringsgatan # 18. Huset revs dock på 1960-talet.

Slottet Tre Kronors borggård från väster, Dahlbergh, Erik (1625–1703), Le Pautre, Jean (1618-1682). Kungliga biblioteket.

Under det  drygt tolvåriga äktenskapet, som slutade med hennes förtida död, födde hon nio barn, 1684-96. I tidsordning var det:

 • Albrecht
 • Anna
 • Emanuel
 • Eliezer
 • Hedvig
 • Daniel
 • Catharina
 • Jesper
 • Margareta

Daniel dog som liten, och Eliezer blev bara 27 år. Albrecht var äldst men dog i samma febersjukdom som Sara själv 1696. Äldst av barnen blev då Anna och Emanuel.

Sara var djupt älskad av både make och barn. Swedberg beskriver sin kära hustru så här: 

”Av Guds milda hand fick jag en hustru, rik på gods och penningar och därtill rik på dygd, gudsfruktan, allvarsamhet, fromhet och ärbarhet. ’Allvarsamhet’, säger jag, eftersom hon aldrig förhävde sig av sin rikedom, utan var i sinne, tal, åthävor och kläder saktmodig, och intet efter världens mod.”

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Hennes tidiga år

Sara kom in i Jesper Swedbergs liv i de sena tonåren. Hon bodde i Stockholm, där fadern Albrecht Behm var assessor vid Kgl Bergskollegium. Mycket mer vet vi inte. Fadern ägde gruvor i Gästrikland och Dalarna, så Sara bör ha vistats där och fått intryck av annat än stockholmsmiljön.

Sara och Jesper gifte sig 16 december 1683, och de fick sitt första barn året efter, sonen Albrecht, som fick sitt namn efter sin morfar. Han var alltså äldst men skulle komma att dö i samma febersjukdom som Sara själv, endast 13 år gammal. Därefter var det Anna som var äldst av barnen och därefter kom Emanuel. 

Relationen till sonen Emanuel

Emanuel vara endast åtta år när modern dog, och vi vet egentligen ingenting om hur just Emanuel uppfattade sin mor. Klart är att alla barnen såg upp till henne och kände en stor tillgivenhet. Det är vad vi får veta genom faderns, Jespers, beskrivningar. Hon var helt klart ett stort stöd för honom och delade Emanuels känsla för det övernaturliga.

Sara Behm blev bara 30 år

Sara Behm dog i feber i juni 1696, och tio dagar senare dukade Albrecht under för samma sjukdom. Han begravdes bredvid sin mor i mittskeppet i Uppsala domkyrka.

Uppsala domkyrkas portal. Sarah Behm ligger begraven här. Bildkälla: Colourbox

Vi vet ingenting om hur Emanuel Swedenborg tog sin mors död. Han skrev aldrig något om henne under resten av sitt liv förutom i en kort anteckning i sin andliga dagbok där han nämner både Sara Behm och Jespers andra hustru Sara Bergia som sina ”mödrar”.

Man kan bara gissa att Emanuel sörjde henne djupt. Förmodligen stärktes han tanke och känsla av att kärleksfulla människor som lämnar jordelivet blir änglar och vakar över de som finns kvar. Fadern Jesper Swedberg skriver följande i en gravskrift för Sarah och Albrecht som dog ett par dagar senare:

”Vi sakna nu vår kära moder, som vid sin stol på sitt knä bad for oss. … Nu lärer vår kära moder fullkomligare och kraftigare, och eftertryckligare bedja för oss, än förr.”

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Övrig fakta om Sara Behm


1693-95 drabbades landet av ”den stora hungersnöden”, och Sara som i och med fadersarvet var välbärgad berördes starkt av detta och såg till att ett tillfälligt hjälparbete för de fattiga, ett privat fattighus, etablerades på deras egendom i centrala Uppsala, dit familjen hade flyttat 1692.

Uppsala stadsmiljö på 1600-talet. Bildkälla: Colourbox

En fråga man ställer sig är hur Jesper lärde känna sin blivande hustru. Det fanns några gemensamma omständigheter som att de båda hörde till välbärgade familjer som hade intressen i gruvnäringen. Men det finns ytterligare något som gör att de högst sannolikt knappt kunde undvika att träffas.

Jesper Swedberg hade en nio år äldre bror som hette Petter (Swedberg), 1644-92, men han är mest känd under namnet Schönström som han tog vid sitt adlande 1683. Liksom Saras far Albrecht Behm arbetade han på Kgl Bergskollegium. Och vem var han gift med? Jo, Anna Behm, alltså Saras sex år äldre syster. Två systrar gifte sig alltså med två bröder!

Vill du veta mer?

Elfbrink.se är en blogg skriven av en avlägsen släkting till Sara Behm.

http://www.elfbrink.se/personer/behm/

Lär dig mer om Swedenborg

 • Arcana Coelestia
  Arcana Cœlestia, som betyder Himmelska hemligheter, är det första av Emanuel Swedenborgs teologiska verk som publicerades.
 • Sara Behm
  Sara Behm blev bara 30 år gammal men var en varm och kärleksfull mor och medmänniska.
 • Jesper Swedberg
  I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om Emanuel Swedenborgs far, Jesper Swedberg, och hans beundransvärda liv.
 • Emanuel Swedenborg
  Under sin livstid var Emanuel Swedenborg känd för sin forskning inom naturvetenskap och filosofi. I vår tid är det de andliga texterna som gör honom känd.
 • Swedenborgianism
  Swedenborgianism är en rörelse som tog sin början under andra hälften av 1700-talet och som idag finns över hela jorden.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst