Hur blir man kristen?

Du blir kristen när du sätter Kristus i centrum av ditt liv. Jesus Kristus alltså. Gud helt enkelt. Vem kan inspirera ditt liv bättre än den människa som av egen kraft gjorde sig själv Gudomlig!

Sammanfattning

 • Kristen är du när du sätter Kristus i centrum av ditt liv
 • Att bli en del av kristendomen handlar om att vilja ta del av en dynamisk, andlig kraft som ändrar människors syn på livet och evigheten
 • Fråga vad du sätter högst i livet, och det blir din Gud
 • Det finns ett löfte om himlen för den som är kristen

Inte långt efter att Kristus hade återuppstått och lärjungarna fått missionsbefallningen började de som följde Jesu undervisning att kallas för kristna. Alltsedan dess har kristendomen spridits över hela jordklotet och är idag den största religionen i världen. Att bli en del av den rörelsen handlar om att vilja ta del av en dynamisk, andlig kraft som ändrar människors syn på livet och evigheten.

Förstå ditt liv

Du funderar på vad livet handlar om. Du är nöjd med vissa saker, missnöjd med andra. Du tycker att de flesta andra har koll på läget, men du är osäker. Finns det mer än det ögat ser? Ja, det gör det. Jesus säger: ”Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna.” Lukas 12:23 Men du måste själv våga söka efter det.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Förstå din Gud

Fråga vad du sätter högst i livet, och det blir din Gud. Swedenborg säger så här när han diskuterar det första av de Tio budorden: ”Det som människan älskar över allting, blir för den personen ”gud”. Den som älskar sig själv och världen över allting, gör därför sig själv till ”gud”. 

Den som är kristen ser saken tvärtom. Herren Gud Jesus Kristus är den som ”har all makt” Matt 28:18, och därför sätter man honom i centrum av sin tillvaro, både personligt, och för allt som sker i livet runtomkring.

Det är en Gud full av kärlek som en kristen sätter tilltro till. Det är en kärleksrelation med två parter. Människa och Gud. Gud och människa. Det kallas förbund i Bibeln, och i ett förbund finns löften och åtaganden. Guds löfte är att älska och beskydda människan, och för att ska bli verklighet lovar vi att följa hans bud.

Att Jesus Kristus utsattes för svåra prövningar, dog på korset och återuppstod är ett tydligt tecken på hans outtömliga kärlek för människan. Han offrade allt och vann allt. Det var så han fick all makt, och nu kan människor använda den kraften i sina liv.

Förstå din evighet

Det finns ett löfte om himlen för den som är kristen. ”Var och en som tror på Jesus Kristus skall ha evigt liv”. Joh 6;40 Ett liv i evigheten är ett liv i himlen för den som sätter sin tilltro till den Gud som har all makt, Jesus Kristus.

Den eviga himmel som det talas om är resultatet av alla goda beslut som människan har gjort under livet här på jorden. Vi bygger himlen i vårt inre, när vi som kristen följer buden, och när vi träder in i evigheten, så har vi därför redan himlen inom oss. ”Se, Guds rike är inom er.” Luk 17:21 Den som är kristen har alltså tagit på allvar att följa sin Gud. Jesus säger: ”Följ mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara.” Joh 12:26

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Lär dig mer om Kristendomen

 • Vad är godhet?
  I följande artikel utforskar vi vad det väsentliga hos godheten är, hur den fungerar i våra liv och hur vi kan bli bättre på att stå upp för det goda.
 • Jesus uppståndelse
  Jesus död och uppståndelse är kristendomens mest betydelsefulla händelser. Vi tittar närmre på Bibelns berättelser och deras betydelse för världen.
 • Änglars närvaro hos människan
  Änglar har länge fascinerat och inspirerat människor i olika trosuppfattningar. Dessa himmelska varelser betraktas som budbärare från Gud eller en högre makt.
 • Hur blir man kristen?
  Kristen är du när du sätter Jesus Kristus i centrum av ditt liv. Vem kan inspirera ditt liv bättre än den människa som av egen kraft gjorde sig själv Gudomlig!
 • Vad säger kristendomen om domedagen?
  Domedagen kallas också Yttersta domen. Traditionellt har flera bibelställen tolkats som att Gud en dag kommer att döma alla människor.