Vem grundade kristendomen?

Ursprungligen var det Jesus från Nasaret som genom sin lära och sina mirakel gav upphov till kristendomens uppkomst. Jesus ses alltså som kristendomens grundare. Men efter hans död förde hans apostlar och lärljungar vidare tron genom berättelser om Jesu liv. Därigenom grundades allt fler kristna församlingar och en ny religion kom till världen.

Sammanfattning

 • Jesus var kristendomens grundare
 • Jesus lärjungar fortsatte sprida tron och läran vidare efter hans död
 • Till en början var de kristna starkt förföljda av romarna som var rädda för att förlora makten
 • På 300-talet upprättades Sankt Peterskyrkan som än idag är kristendomens ”huvudborg” i Vatikanen
 • Numera har kristendomen över 2,5 miljarder anhängare

Kristendomens grundare

För cirka 2000 år sedan levde det judiska folket under förtryck av romarna. Romarriket var ofantligt stort och de länder vi idag känner som Israel och Palestina hette vid den tidpunkten Judeen. Judarna levde med en fundamental tro att den utlovade, Messias, skulle komma och bringa lycka till judarna. Messias skulle rädda dem från romarnas ondska och påbörja en ny period, fri från förtryck.

Så småningom dök en till synes enkel man upp, vid namn Jesus. Jesus fick många anhängare via en rad olika mirakel han genomförde som att bota de sjuka och återuppliva de döda. Många började tro att han var den efterlängtade Messias. Men Jesus fick också många fiender – dels bland romarna och dels bland judarna som inte kunde förstå hur man kunde förlåta syndare, hjälpa de fattiga och hitta medkänsla i allt man företog sig. Detta har i sin tur blivit grunden inom den kristna tron.

Jesus tolv lärjungar

Jesus främsta anhängare var hans tolv lärjungar, varav Petrus och Judas skulle spela de största rollerna. Judas var aposteln som förrådde Jesus och i stort sett fick honom att bli korsfäst. Petrus var den som många sedan kom att anse som kristendomens första påven. Korsfästelsen beslutades av Pontius Pilatus. Judarna var bittra på Jesus eftersom de ansåg att han var en skymf mot det judiska folket, men Pontius Pilatus ansåg egentligen inte att han hade begått något brott.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Efter Jesu död

Efter det att Jesus dött på korset begravdes han och sörjdes samtidigt av många av hans anhängare. En kort tid därefter började det ryktas om att Jesus hade återuppstått från de döda. Han hade uppenbarat sig, vilket väckte starka reaktioner. De flesta kristna anser att det är just Jesu uppståndelse som föranledde kristendomens officiella uppkomst. Det var denna händelsen som ledde till att man ville bevara och värna om den kristna tron.

Kristendomens växande popularitet skrämde romarna

Innan kristendomen hade fått fäste tillät romarna att nya anhängare inom kristendomen skulle få leva ut sin tro, men när allt fler konverterade till kristendomen växte motsättningarna från romarnas sida. De började nämligen bli alltmer rädda för att de kristna skulle överta makten. Romarnas farhågor besannades allteftersom kristendomen växte sig större och större, mycket tack vare missionärerna Petrus och Paulus. Runt år 300 efter Kristi födelse var kristendomen etablerad och dess anhängarna bestod av människor från alla delar av världen inom alla samhällsklasser.

Kristendomen får sitt säte i Rom

År 313 upphävdes de kristnas förföljelse och kejsare Konstantin gav också sin tillåtelse att upprätta Sankt Peterskyrkan, den berömda kyrkan i Vatikanen som idag är påvens säte. Snart blev kristendomen romersk statsreligion och även den enda tillåtna religionen i dåvarande romarriket. Idag har kristendomen cirka 2,5 miljarder anhängare!

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Läs mer om kristendomen

 • Vad är godhet?
  I följande artikel utforskar vi vad det väsentliga hos godheten är, hur den fungerar i våra liv och hur vi kan bli bättre på att stå upp för det goda.
 • Jesus uppståndelse
  Jesus död och uppståndelse är kristendomens mest betydelsefulla händelser. Vi tittar närmre på Bibelns berättelser och deras betydelse för världen.
 • Änglars närvaro hos människan
  Änglar har länge fascinerat och inspirerat människor i olika trosuppfattningar. Dessa himmelska varelser betraktas som budbärare från Gud eller en högre makt.
 • Hur blir man kristen?
  Kristen är du när du sätter Jesus Kristus i centrum av ditt liv. Vem kan inspirera ditt liv bättre än den människa som av egen kraft gjorde sig själv Gudomlig!
 • Vad säger kristendomen om domedagen?
  Domedagen kallas också Yttersta domen. Traditionellt har flera bibelställen tolkats som att Gud en dag kommer att döma alla människor.

Ta del av våra senaste inlägg

 • Vad är godhet?
  I följande artikel utforskar vi vad det väsentliga hos godheten är, hur den fungerar i våra liv och hur vi kan bli bättre på att stå upp för det goda.
 • Jesus uppståndelse
  Jesus död och uppståndelse är kristendomens mest betydelsefulla händelser. Vi tittar närmre på Bibelns berättelser och deras betydelse för världen.
 • Fri vilja – allt du behöver veta
  Många argumenterar för att vi har fri vilja, medan andra menar att våra val är förutbestämda av faktorer bortom vår kontroll.
 • Adam och Eva enligt Bibeln
  Berättelsen om Adam och Eva är en av de mest kända från Bibeln. De uppfattas som de första människorna på jorden, men riktigt så enkelt är det inte!
 • Vem skrev Bibeln?
  Bibeln är ett resultatet av tusentals år av återberättande och skrivande, sammanställt av flera olika författare.