Treenigheten

Treenigheten

Treenigheten är superenkel. Alla människor tänker på sin medmänniska som En person. Konstigt vore det annars. Hur är det med det gudomliga då?

Minsta gemensamma nämnare i alla världsåskådningar är att ”gud” är en ursprunglig kraft och källan till alltings uppkomst. Det kan bara finnas en som gör det.  

Att säga ”En Gud” och samtidigt ”Tre” förvirrar. Så hur hänger det ihop. Det är faktiskt superenkelt. Titta på en annan människa! Vad ser du? En kropp. Men i kroppen finns det liv. Du ser inte livet, men du vet att det finns. Då har vi alltså Två, kropp och livet i kroppen. Låt oss kalla det själ. Kropp och själ. Tänk nu på någon du håller av. Tänk på en fin stund ni hade tillsammans. När ni sitter där, så ger ni varandra något. Något strömmar ut från er båda. Det är osynligt men det är fullkomligt verkligt. Så nu har vi Tre. Själen, kroppen och en kraft som strömmar ut från människan du talar med. 

En person att tala med

Den kristna traditionen är den enda som hävdar att Gud har visat sig som människa på jorden. Det är enklare när ”Gud” är osynlig och långt bort. Men allt blir mer nära om man tänker sig det gudomliga som en person att tala med. Det är ju så Jesus Kristus uppfattas. En person vi kan föreställa oss. Så nu har vi Två, Gud Fader och Jesus Kristus. Men så talas det i Bibeln om Anden som ”Jesus lämnar efter sig”. Det är lite svävande det här tredje, men nu har vi Tre. 

Tänk dig nu att du står framför Jesus i Galiléen och hör honom prata. Vad ser du? Jo, en kropp, den yttre gestalten. Och den lever. Två alltså, kropp och själ. Och så pratar han. Precis som i ditt förtroliga samtal med den du håller av så påverkas du. Du ser Jesus, vet att han lever, och påverkas av det han säger. Så där har vi alla Tre, precis som hos en människa. 

Superenkelt

Livet eller själen i ”sonen” Jesus Kristus är det som kallas ”Fadern”, den ursprungliga gudomliga kraften. Fader och son är därför ett lika mycket som din egen kropp och själ är ett. Och det som strömmar ut från Jesus Kristus och påverkar är ”Anden”. Det har vi en synlig Gud i vilken själ, kropp och utgående kraft utgör Ett, och de kallas i Nya testamentet för ”Fader”, ”Son” och ”Helig ande”, och då har vi en Trehet i en Gud. 

Superenkelt.