När uppstod kristendomen?

Kristendomen uppstod när Johannes Döparen i floden Jordan i Judeen döpte den trettioårige snickarsonen Jesus från Nasaret för cirka 2000 år sedan. Med över 2,5 miljarder anhängare är kristendomen idag världens största religion.

Jesu dop

Sammanfattning

 • Det judiska folket väntade på en ny ”konung”, Messias.
 • Profetian om Messias fanns i Gamla testamentet, judarnas heliga skrift.
 • När Jesus utgav sig för att vara denne Messias vände sig folket mot honom, eftersom han inte ville bli en världslig kung. ”Mitt rike är inte av denna världen”.
 • Han dömdes till döden och korsfästes. Men på 3:e dagen uppstod han från de döda. Graven var tom!
 • Jesus uppenbarade sig sedan för sina lärjungar och gav dem befallningen att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar” – den s.k. missionsbefallningen.

Profetian om Messias

I Gamla testamentet, som var det judiska folkets Heliga skrift, fanns många profetior om en ny tid, då en konung, Messias, skulle styra landet och befria det från alla inkräktare.

Torah rulle
Källa: Colourbox.com

Det fanns en stark vilja till motstånd mot Romarriket som styrde landet där de bodde, Judeen med Jerusalem och dess tempel som centrum.

De föreställde sig Messias som en god och rättvis ledare som skulle rädda folket från romarnas förtryck. Visserligen tänktes han vara skickad av Gud, men de trodde att han ändå skulle vara en ledare med världslig makt, inte bara en andlig ledare.

De flesta blev besvikna när han inte blev en politisk ledare. Men andra förstod att döden på korset och uppståndelsen var ett tydligt tecken på att han både var Messias och endast en kung för ett himmelskt rike.

Genom att följa honom och hans lära kunde man hitta rätt väg. ”Jag är vägen, sanningen och livet”, sa han. 

Hos profeten Jesaja, i bl.a. kap 9, 43, och 53, sägs det att Messias skulle lida mycket för att vinna andlig seger över det onda och så bli Frälsare för hela världen.

Kristendomens tidiga historia

Under det 1:a århundradet växte kristendomen mycket långsamt. Det var framför allt aposteln Paulus som genom sina missionsresor spridde den nya läran, framför allt till områden utanför judarnas eget land.

Åren 46 – 62 grundade han kristna församlingar i Syrien, Turkiet, Grekland och Rom. Det var i Rom som rörelsen spred sig snabbt. Men de råkade periodvis ut för häftiga förföljelser, som upphörde först när kejsar

Konstantin 313 bestämde att kristendomen skulle ha samma ställning som andra religioner i riket.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring kristendomen, Jesus, Swedenborg och mer?

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Läs våra senaste inlägg

 • Föds människan god eller ond?
  Svaret är både ja och nej. Människan är både ond och god men från början ett oskrivet blad.
 • Arcana Coelestia
  Arcana Cœlestia, som betyder Himmelska hemligheter, är det första av Emanuel Swedenborgs teologiska verk som publicerades.
 • Sara Behm
  Sara Behm blev bara 30 år gammal men var en varm och kärleksfull mor och medmänniska.
 • Hur blir man kristen?
  Kristen är du när du sätter Jesus Kristus i centrum av ditt liv. Vem kan inspirera ditt liv bättre än den människa som av egen kraft gjorde sig själv Gudomlig!
 • Vad säger kristendomen om domedagen?
  Domedagen kallas också Yttersta domen. Traditionellt har flera bibelställen tolkats som att Gud en dag kommer att döma alla människor.