Healing

Healing

Predikan av pastor Göran Appelgren

 “Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves … Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger Han åt sina vänner medan de sover.” Ps 127:1,2

Läsningar:

Ps 127:
En vallfartssång, av Salomo. Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger Han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. De kommer inte på skam när de går till rätta med fiender i porten. (Översättning: Svenska Folkbibeln)

Himmel och helvete, nr 460: 
Till sist vill jag nämna en hemlighet som hitintills inte varit känd av någon, nämligen att all godhet och sanning som utgår från Herren och som ger upphov till himlen är i den mänskliga formen, och inte enbart på det hela taget och i det största, utan också till varje del och i det minsta. Jag vill också nämna att denna form påverkar var och en som tar emot det goda och det sanna från Herren och ger upphov till att alla och envar i himlen är i den mänskliga formen, allteftersom de tar emot det goda och det sanna. Härav följer att himlen är sig lik både i det allmänna och i det enskilda och att den mänskliga formen är formen på det hela, på varje samhälle och på varje ängel … Till detta bör läggas att sådan är också formen på varje tanke som kommer från den himmelska kärleken hos änglarna. Detta arkanum uppfattar dock svårligen någon människa med sitt förstånd, men änglarna klart med sitt förstånd, eftersom de är i himlens ljus. (jfr HH # 57, 200)

Healing

Predikan idag handlar om HERREN som bygger huset. Eller det handlar om healing är ett laddat ord. Inte sysslar väl Nya Kyrkan med det?! Ja, varför inte?! Är det för att vi har väldigt negativa föreställningar om healing. En frenetiskt  uppjagad amerikansk pastor, en sjuk människa i tårar, hela kyrkan i extas. Den som tror tillräckligt starkt kommer att bli frisk!!!

Sådana situationer ställer många frågor. Fungerar det? Är det på riktigt? Har den som är sjuk blivit frisk för alltid, eller kommer sjukdomen tillbaka? Eller: vad är det för fel på mig då, på min tro?! Tror jag inte tillräckligt för att pröva om det fungerar?

Healing av vadå?

Men grundfrågan är vad det är som ska helas. Den som har en fysisk krämpa vill förstås bli av med den. Det är inget roligt att vara förkyld. Ska jag gå till någon som säger sig kunna healing? Knappast för en förkylning. Så var går gränsen? Borde Stephen Hawkins uppsöka en healer? Eller handlar det om något annat än det fysiska? Människans ande. Och om det handlar om det andliga, kan då även den fysiska kroppen påverkas?

Vetenskap och tro

Swedenborg var vetenskapsman och hörde till upplysningstiden med dess intresse för systematik, förnuft och misstänksamhet mot det som bara var blind tro. Hans teologi är systematisk. Han vädjar till förnuftet. Han pekar visserligen på en osynlig värld, både kosmiskt och i människans egen varelse. Men även där resonerar han förnuftigt, använder argument, bygger system. Systematiskt, genomtänkt, en andlig, kristen livsåskådning där alla bitarna hänger samman. 

  • Ett andligt kosmos som består av Gud, himmel och jord. 
  • Två motsatta världar, himmel och helvete, och ett mellantillstånd, andarnas värld, dit vi kommer direkt efter döden, och där vi hittar vår egen eviga riktning, uppåt eller neråt. 
  • Ett Gudomligt inspirerat Ord, Bibeln, som knyter samman Gud, himmel och jord och som påverkar människans andliga utveckling. 
  • Det högre styr det lägre. Det högre är perfekt jämfört med det lägre och  Gudomlig skaparkraft  formar människans ande och strömmar ständigt in i henne. 

Allt detta fungerar bra i det systematiska tänkandet. Inget hokus pokus, inga obegripliga mirakler. Så talar den systematiske Swedenborg om healing? Ja, det ska vi titta på det lite grand idag. 

En förnuftig väg

Den healing som vi förknippar med extatiska predikanter får oss att tänka mirakler, och för de flesta sunt tänkande människorna ställer sig tvivlande. Men tänk om det finns något vi skulle kunna kalla healing som också hör ihop med förnuftet! 

Som sagt, det handlar om vad vi lägger in i ordet healing. I det som jag kallar Swedenborgs system så har människan två liv, anden som är evig och kroppen som är förgänglig. Livet på jorden handlar om att göra sådana val, dagligen, livet igenom, som gör att anden blir hel från att ha varit trasig, att den blir änglalik från att ha frestats att söka motsatsen. 

Våra val

Gud, ja, hela Hans universum strävar efter harmoni och ordning. Ordning är vackert. Alla intrikata former, färger och samspel i naturen är ordning. Det är vackert. Vi älskar skönheten. Vi kanske inte säger att vi älskar ordningen, men utan ordning skulle det inte finnas någon skönhet. Vi människor kan vara kaotiska inombords, men det är Guds vilja att det ska bli ordning och skönhet där också. Swedenborg beskriver hur änglarnas yttre skönhet kommer från denna inre, gudomligt givna ordning. ”Änglarna har en mänsklig form … och deras skönhet och utstrålning är enligt det godas beskaffenhet från sanningarna. Samma sak gäller kyrkans människor med hänsyn till själen.” Arcana Cœlestia # 8988:3

Systemet strävar efter att återupprätta ordningen och skönheten. Gud, himmel, jord. De tre nivåerna. Ordets inre är en kraftkälla som bidrar till detta. Meningen är att människan ska bli hel. Med hjälp av gudomliga krafter. Kan vi kalla det för healing?

Ps 127

Vi ska göra en snabb genomgång av psaltarpsalmen 127 som vi läste idag. Den handlar om healing av människans ande. 

En vallfartssång, 

– i glädje går vi livets väg som leder till inre frid.

av Salomo. 

– den störst kungen någonsin, den högste av de tre, efter Saul och David, en bild för Gudomlig kärlek. Omgivna av Guds kärlek vandrar vi vår väg.

Om inte HERREN bygger huset 

– hus, hem, det är vårt liv. Byggmästaren är Gud

är arbetarnas möda förgäves. 

– om vi utesluter vår gudomliga byggmästare blir det ett dåligt hus

Om inte HERREN bevarar staden 

– stadens virrvarr är som våra tankar. Gud hjälper oss att hålla ordning på gatunamnen, kvartersnamnen, var alla bor osv

vakar väktaren förgäves. 

– en väktare utan gudomligt bistånd orkar inte hålla ordning på alla våra tankar

Förgäves stiger ni tidigt upp 

– vi anstränger oss alldeles förfärligt mycket

och går sent till vila 

– och vi blir dödströtta

för att äta det bröd ni slitit för. 

– när vi tror att vi själva har kraften att ge anden näring

Detta ger Han åt sina vänner 

– Jesu vänner är vi när vi lyssnar på och följer Honom

medan de sover. 

– vi får Hans bröd utan att vi märker det, därför att vi vill det goda

Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.

– goda gärningar kommer  på ett självklart sätt när Gud är med i våra liv

Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. 

– med sanningens båge och pil försvarar vi oss från att bli lurade åt fel håll i livet

Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. 

– människan är fylld av kraft från Gud därför att vi har använt den klokt

De kommer inte på skam 

– det finns ingenting som står i strid med den gudomliga ordningen och dess skönhet

när de går till rätta med fiender i porten.

– och ingenting som vill dra oss neråt kan tränga in i våra liv. 

Så som sagt, systemet strävar efter att återupprätta ordningen och skönheten. Gud, himmel, jord. Ordets inre kraftkälla. Människans mottag och förvandling till den ängel som det är meningen att hon ska bli. Meningen är att människan ska bli hel. Med hjälp av gudomliga krafter. Visst kan vi få kalla det för healing? 

Himmel och helvete # 460

Så hur ser det där huset ut som Herren bygger, staden, brödet, livsfrukten, pilarna, sönerna!? Och vad har detta med healing att göra? Jo, ett bra svar finns i läsningen från Himmel och helvete # 460. Gå gärna hem och meditera över det. ”Detta arkanum uppfattar svårligen någon människa … men änglarna ser det klart med sitt förstånd, eftersom de är i himlens ljus.” Nu ska vi se om vi kan uppfatta en smula av det. 

Hittills har vi sagt att tillfrisknandet hos människan sker genom att hon tar emot något från Gud som har helande krafter. I nykyrkliga termer är det godhet och sanning som det handlar om. Allt i hela universum består av dessa två saker, ungefär som protoner och elektroner. Den ena kan inte tänkas utan den andra. Människans ande tar emot detta, speciellt när man läser Ordet och vill bli påverkad och förändrar till det bättre. 

”Till sitt väsen är Ordet Gudomlig Godhet och Gudomlig sanning … När människan läser Ordet med Herren i åtanke, uppfyller Ordet människan med godhet och sanning … Det är så människan tar emot liv genom Ordet. Guds Ord öppnar himlen.” Läran om den Heliga Skrift # 2 

Det här låter ju bra. Gud, himmel, människa. Kraft, godhet och sanning, kommer uppifrån, från det som är oförstört, ned i människan och formar henne bit för bit till av en avbild och likhet av Gud. Det låter bra, men det är lite allmänt hållet. Det kan bli tydligare. Himmel och helvete # 460 ger oss mer näring. Godhet och sanning har ett utseende. Det är mer än en abstrakt kraft som fyller oss. Det är gott nog, men vi kan göra det mer konkret. Då låter det så här: 

”Godhet och sanning som utgår från Herren är i den mänskliga formen.” 

Godhet och sanning mer konkret

Ett bra sätt att förstå det här ser ut så här: 

–  godhet är oftast en handling, och en handling utförs av en livs levande människa. Ett exempel: Jag inser att jag kommer att missa bussen för att ta mig till ett viktigt möte. Min fru säger, ’Plocka ihop allt du behöver så ringer jag en taxi under tiden.’ Den var en handling av en livs levande människa. Det var godhet. Godhet är inte alls något abstrakt. 

–  sanning är en instruktion. Ett exempel: Vi stannar på gatan och frågar om vägen till stationen i en främmande stad. Informationen kommer inte flygande genom luften på ett osynligt sätt. Det är en livs levande människa som står bredvid oss och förklarar vägen. Sanning är inte alls något abstrakt. ”Den mänskliga formen” är ju helt enkelt en människa som gör något eller talar. 

Fotbollssupportrar 

Då blir det enklare att förstå vad som menas med detta i samma stycke: ”Himlen är sig lik både i det allmänna och i det enskilda och den mänskliga formen är formen på det hela, på varje samhälle och på varje ängel.” 

Hela himlen, varje himmelskt samhälle, varje ängel! Det är enklast om vi börjar med en ängel, det vill säga en god människa i himlen. Då kan vi föreställa oss att allt som ängeln gör kommer ur mänsklig erfarenhet och en absolut god vilja mot sina medänglar – och tidigare sina medmänniskor. 

Ängeln är människa i ordets djupaste mening, en avbild och likhet av Gud själv. En mänsklig form. Och så tänker vi oss ett antal änglar tillsammans. De som tänker och vill ganska lika blir liksom en människa. 

Tänk er ett gäng fotbollssupportrar. Alla tycker likadant. Kanske inte så änglalikt men det ger en bild av ”som en man”! Och steget vidare är att hela himlen återspeglar det gudomliga ursprunget för en fullkomlig, harmonisk och fulländad människa. Allt är ängel. Allt är människa – på riktigt och kommer från Gud. 

Varje tanke

Men så har vi en sak till: ”Till detta bör läggas att sådan är också formen på varje tanke.” Här kommer vi tillbaka till frågan om healing. Behövs det healing i himlen kan man fråga sig? 

Änglarna har ju en andlig kropp som liknar den jordiska. Kan den bli sjuk. Det enkla svaret är nej! Det behövs ingen healing i himlen därför att hela ängeln är hel, både sinnet och kroppen. Varför det då? Jo, därför att varenda fiber, varenda cell i såväl sinne som kropp i ängeln är i fullkomlig harmoni med den gudomliga ordningen och dess oändliga skönhet. 

En utopi

Tänk om det vore så för människan på jorden också. Tänk dig att varenda tanke, varenda känsloimpuls, varenda avsikt till handling var i den mänskliga formen, skulle du inte då vare helt och hållet hel. Helad? Jo, absolut. Absolut vad gäller anden. 

Det kan fortfarande vara så att man har en ärftlig sjukdom. En perfekt ande, i den mänskliga formen och i harmoni med Gud, men med en ärftlig sjukdom i kroppen. En sådan perfekt ande skulle ändå inte kunna förvandla ofullkomligheter i den fysiska kroppen. 

Men den största frågan är ju ändå hur viktigt det är att kroppen helas. Anden förblir i evighet. Att med Herrens krafter få sin ande helad är möjligt, och det är det helt klart värt att sträva efter. 

En liten healing-bonus 

Jag ställde frågan i början: även om det handlar om det andliga, kan den fysiska kroppen också påverkas? 

Ja, jag tror – men det är min egen fundering – att ju mer vi strävar efter att bli hela i anden, desto mer harmoni känner vi i kroppen, och det som vi kallar psykosomatiska åkommor kanske lämnar oss ifred mer och mer. Det skulle i så fall vara en liten healing-bonus för den som verkligen och på allvar strävar efter att hitta den gudomliga ordningen och dess skönhet i sitt inre. 

Healing som en väg en väg till målet

Vallfärden går åt rätt håll. Salomo regerar. Huset byggs med lätthet. Staden vilar tryggt. Vi får brödlivsfruktbarnsöner och ett koger fullt av pilar som skyddar allt detta goda, och ingen kan tränga sig in genom porten. Så sysslar vi med healing i Nya Kyrkan?! Det kan finnas en healing-bonus för kroppen, men målet är detta: 

”Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus, evinnerligen.” Ps 23:6

Amen!