5 juni, 2018

Den smala och den breda vägen

Predikan av pastor Göran Appelgren

Läsningar: Matt 7:13-23; HH 528

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.” Matt 7:13

Den breda vägen

Leder den breda vägen verkligen till fördärvet?! Och, finns det en bred väg – och en smal väg – eller vad handlar Jesu ord om egentligen?! Och vem är de falska profeterna.

Två pojkar

Jag ska börja med att berätta om något jag upplevde för nu ganska länge sedan. Inget märkvärdigt men ändå upplysande. Det handlar om två pojkar. Jag gick på en gata kantad med gatustånd. Pojkarna var, säg,  i tioårsåldern. När de gick förbi ståndet där det låg olika sorters godis och sötsaker, såg jag hur den ene pojken mot den andre gjorde en menande gest mot ståndet som om han ville få den andra pojken med på det som han själv tänkte på, nämligen att lura till sig lite godis, antingen med list eller genom att helt enkelt snabbt sno åt sig något. Men den andra pojken var helt nollställd. Han var inte alls med på noterna. Han förstod inte den menande gesten.

Så här har vi två pojkar. Den ena tar stora kliv in på den breda vägen medan den andre tryggt och behagligt vandrar på den smala vägen.

Det som jag upplevde i det där ögonblicket var att den ene pojken hade något i sin själ som den andre inte hade. Jag skulle vilja förklara det som att den förste hade en läggning, en disposition, en böjelse, en viljans avsikt att tillskansa sig något som inte var hans, kort sagt bryta mot det sjunde budet, Du skall inte stjäla. Han var tio år. Nej då, han var inte ond. Men han hade en benägenhet, ett arv, som tyngde honom. Just i det här fallet bar den andre pojken inte på just ett sådant arv. Men vi har alla olika sorters bördor att bära. Detta handlar den breda och den smala vägen om. Så är det då så att den förste pojken går där är på väg ”till fördärvet”?

Beslutsfattande

Kanske det inte är så farligt i alla fall – det där med den breda vägen. I dagens läsning från Himmel och helvete hörde vi att det inte ”är så svårt som man tror att leva ett liv som leder till himlen.” Och förklaringen är att vi faktiskt funderar på hur vi lever våra liv, när vi är med i, och är aktiva i det dagliga livet. Vi vinglar, men vi utför ändå ständigt ett andligt arbete. Orsaken är att när vi är aktiva i det dagliga livet så måste vi fatta beslut hela tiden. Det gäller inom många områden. Och detta beslutsfattande utvecklar oss också andligen. Det handlar nämligen ofta om prioriteringar mellan oss själva och andra.

  • Ska jag ge efter för någon annans krav eller ska jag stå på mig?
  • Kommer mitt beslut att hjälpa den andra människan att vända in på en väg som jag tror är mer konstruktiv, eller ska jag hålla tyst?
  • Hur mycket ska jag blanda mig i mina vuxna barns liv?
  • Hur länge ska jag låta en åldrig förälder bo ensam kvar i sin lägenhet?

Sådana ständiga beslut formar vårt inre. Om vi gör en liten omskrivning av citatet från Himmel och helvete # 528 låter det så här: ”Det andliga livet formas i människan genom att leva i världen och delta i dess sysslor och göromål, alltså genom ett moraliskt och samhällsnyttigt liv.” Vi är med, vi bedömer olika alternativ, fattar beslut och växer sakta andligen.

Lite njutning 

Kort sagt, vi gör vårt bästa, och vi försöker hålla oss vakna så gott vi kan. Det hela blir lite mer mänskligt då, ganska realistiskt, och det är en sådan religion som Nya Kyrkan står för. Realistisk. Med där människor är i sitt dagliga liv. Hopp om förändring. Rimliga krav på att ta tag i sig själv. Och med kärlekens Gud som tålmodigt vakar över oss.

När vi ärligt kan säga att vi gör vårt bästa, kan vi samtidigt slappna av lite och ta vara på livets goda. Så här säger Skrifterna: ”Det finns en del människor som hyser den åsikten att den som vill bli lycklig i nästa liv aldrig bör tillåta sig njutningen av något som har med kroppen eller dess sinnen att skaffa, utan bör avsäga sig allt sådant … Men de som tänker så och som alltså under sin livstid själva valt att tvinga på sig miserabla levnadsförhållanden är dåligt informerade om vad som är sant i denna sak.” Arcana Cœlestia # 995:2 Och i samma stycke står det så här: ”En upplevelse som man inte njuter av är något livlöst. …” Jfr Gudomliga försynen # 195

Så hur kan vi då använda bildspråket med den breda vägen och den smala, som ju låter väldigt ödesdigert i jämförelse med dessa citat. Det där med ’många’ och ’få’ – kan vi glömma det?!

De finns inte

Men först ska vi ta upp en annan sak. Skrifterna säger något mycket intressant, något som vände upp och ner på hela bibelläsandet. Alla personer som nämns i Bibeln är egentligen inga personer! Det finns inga falska profeter! Sluta leta efter dem! Det finns ingen djävul! Ingen satan med horn och bockfot. Det finns inga personer. Alla namn som finns med i Bibeln, alla sorters människor med olika funktioner, väktare, jungfrur med oljebägare, lärjungar. Ja, i stort sett alla som nämns finns inte. Den Ende som på riktigt i Ordet finns är Jesus Kristus som i Gamla Testamentet kallas Gud och Jehovah.

Så! Ska vi ta ett djupt andetag innan vi fortsätter. De enda som finns i bibeltexterna är vår Herre Jesus Kristus, Gud, och så vi själva som läser Ordet. När Bibeln ligger på hyllan så är det bara Gud som finns i boken. När vi öppnar den så finns vi också. Men resten finns inte. Abraham finns inte. Kung David finns inte. Johannes Döparen finns inte. Ja, i alla fall inte på ett sätt som vi tror. Historiskt finns de flesta, men Bibeln är ingen historiebok. Det är en bok om människans andliga utveckling. Och Abraham och Moses springer inte omkring i din ande, käre läsare! Det gör däremot vår Gud som har skrivit boken och finns i den. Se Arcana Cœlestia # 403, 1401, 1404, 1408, 1540, 1887, 2015:1, 3979, 3982:1

Falska profeter

De falska profeterna som nämns i dagens text finns alltså inte. Det är inte meningen att vi ska gå omkring och försöka hitta namngivna personer i vår värld som stämmer in på Jesu ord. – Kan det vara den predikanten? Den författaren? Den självutnämnde gurun? Pastor Appelgren kanske är en falsk profet. Klädd i vitt i predikstolen men ser ju inte ut som ett får. ”Bjuder han på frukt”? Nej! Så vad betyder ”på frukten ska ni känna dem.” Personerna finns inte, och inte de falska profeterna, och ingen frukt. Och inte heller finns det en bred och smal väg och inte heller de ’många’ och de ’få’. Men ändå finns det falska profeter men på ett sätt som vi inte tänker på till en början. Och det är det som är det helt revolutionerande i det nya sätt att läsa Bibeln på som vi nu har möjlighet till tack vare Herrens Andra ankomst. 

Ett stort vimmel 

Så, ja, det finns fullt med falska profeter. Det vimlar av dem. Ni har idag redan mött ganska många, men ni har inte kallat dem för falska profeter. Tänk efter ett ögonblick! Från det att ni steg upp tills nu – har det dykt upp någon lite tanke kanske som inte var alldeles ren, inte helt kärleksfull, mestadels egoistisk. Där har vi de falska profeterna – ”falska tänkesätt” som det kallas i Skrifterna. De är ”klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”. Det är tankar som nästlar sig in i våra känslor och tankar och försöker få oss tycka att en förkastlig handling i själva verket är helt acceptabel. 

Så om ni nu har upptäckt en liten dålig tanke, så ser ni också hur den skulle kunna ställa till det för er. Det skulle bli en dålig frukt. Därför säger Han som faktiskt finns: ”På deras frukt skall ni känna igen dem.” Och ”ett dåligt träd bär dålig frukt.”  

Smal och bred väg

Så om de falska profeterna inte finns i Bibeln utan i våra egna tankar, så finns inte heller den smala och breda vägen, och det handlar inte om att ett fåtal individer hittar rätt och resten hamnar i helvetet. Precis som inte Abraham finns, så finns inte heller de ’många’ och de ’få’, alltså inte i Bibeln utan i vårt inre. I den ene gossen fanns en bred väg, i den andre en smal väg. Justs då, där på gatan med gatustånden. I nästa ögonblick kan rollerna ha varit omvända, när något annat dök upp framför dem. 

”Fördärvet”

Det som den smala och den breda vägen betyder är, att vi måste anstränga oss. Det är förstås mindre motstånd i att följa sin gamla vanliga vilja. ”Fördärvet” är inte skrämmande dom utan mer en uppmaning till att ta vara på livets möjligheter. Gräv inte ner talenten utan använd den! Se Matt 25:14–30

Därför ska vi anstränga oss. Själva ansträngningen är just den smala vägen. Och det är inte så ofta som vi gör ansträngningen. Men det gör inte så mycket. Till slut tröttnar vi på vår dåliga sida och gör något som är lite bättre. Dessutom får vi ofta hjälp från omgivningen. De markerar att något inte är högsta klass. Vi hör. Vi gör en ansträngning. Det är det som är det fina med citatet att ”det andliga livet formas i människan genom att leva i världen och delta i dess sysslor och göromål, alltså genom ett moraliskt och samhällsnyttigt liv (parafras).” Himmel och helvete # 528

Vi ska vaka, vi ska reflektera och den enda personen som faktiskt finns i Ordet på riktigt, vår Herre och Gud Jesus Kristus ska vi försöka göra så levande och närvarande som möjligt i vårt inre. Han dömer oss inte, Han ger aldrig upp. Han står alltid vid vår sida och hjälper oss, lite i taget, hela tiden.

”Se, jag är med er alla dagar intill tidens ände!” Matt 28:20

Amen!


Läsningar:

Matt 7:13-23:
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till Mig på den dagen: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av Ditt namn och med hjälp av Ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av Ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!’
(Översättning: Svenska Folkbibeln)

Himmel och helvete # 528:
Det är inte så svårt som man tror att leva ett liv som leder till himlen. … För att människan ska kunna ta emot himlens liv måste hon i varje avseende leva i världen och delta i dess sysslor och göromål och därmed genom ett moraliskt och samhällsnyttigt liv ta emot det andliga livet. Det andliga livet kan inte formas på något annat sätt i människan varigenom hennes ande förbereds för himlen. Ty att leva ett inre liv och inte samtidigt ett yttre är nämligen som att leva i ett hus, som inte har någon grund och som antingen börjar spricka eller vacklar och faller omkull.