5 juni, 2018

Hur stor är Bibeln?

Predikan av pastor Göran Appelgren

Läsningar: Matt 13:10-17; SKR 199; HH 310; SKR 290; ÄK 128

Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: ’Varför talar du till dem i liknelser?’
Matt 13:10

Livet är enkelt

Det som är enkelt tilltalar människan. I en diskussion kan man höra uttrycket, att ”en sak vet jag”, och så kommer det kloka påståendet som om det skulle lösa problemet. ’En sak vet jag, och det är att innerst inne är alla människor goda.’ Ja, då var vi klara med det. 

Fast en annan människa skulle kunna säga, ’En sak vet jag, och det är att man inte kan lita på en endaste människa.” Och så var vi klara med det. 

Det religiösa är enkelt

Och jag skulle nu och här, från predikstolen säga, att ’En sak vet jag, och det är att det religiösa är väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Det handlar om två enkla saker och det är något som alla förstår och som alla kan göra. Det låter så här: 

Två stora bud

”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela Lagen och Profeterna.” Matt 22:36-40

Så var vi klara med det. Och för att tydligt visa hur enkelt det är, så har jag låtit trycka upp en Bibel som är precis så enkel!

BIBELN

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.
Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
På dessa två bud hänger hela Lagen och Profeterna.
Matt 22:37-40

Detta är det enda som behövs. ”På dessa två bud hänger hela Lagen och Profeterna.”

Tio ord

Men om man inte är nöjd med det ändå, så har jag en lite längre variant. Det består av de Tio budorden. Det är lite mer text, lite fler idéer, men där finns de två stora buden också. De tre första buden handlar om att älska Herren. 

Det fjärde, älska din fader och din moder kan sägas binda ihop de tre första med de återstående, som handlar om att älska sin nästa. Så här ser den Bibeln ut. 

BIBELN

De tio budorden  

  1. Du skall inga andra gudar ha inför mitt ansikte.
  2. Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds namn.
  3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
  4. Hedra din fader och din moder.
  5. Du skall inte dräpa.
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7. Du skall inte stjäla.
  8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
  10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjäna-rinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

2 Mosebok 20:1-17

Det som står där är ganska självklart, men det är ju bra att ha det på svart och vitt och så få en påminnelse varje dag om vad livet handlar om. 

Ett problem

Allt skulle ha varit väldigt enkelt om vi bara hade de här varianterna av Bibeln, enkla, korta, självklara. Men så är det ju inte. Det finns ju faktiskt en längre variant på ca ett tusen fem hundra sidor beroende på typsnitt och utförande. Och där hittar vi ganska märkliga saker, texter som vi – eller snarare de som inte har funderat så mycket på saken – de hittar texter som de blir upprörda av. 

Bergspredikan

Nästa steg i att göra en lite längre Bibel skulle kunna vara att ta med hela Bergspredikan, Matteus kap 5-7. Där hittar vi väldigt många citat som människor vet kommer från Bibeln, saligprisningarna, Herrens bön, huset som byggdes på klippan osv. Allt det där är mycket tilltalande. Matt 7:12 har den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” Men redan här finns det märkliga saker som kan kännas frånstötande, t ex att riva ut ögat, hugga av armen. Eller ”den som säger ’Du, dåre’ till sin broder döms till det brinnande Gehenna’. 

Det glada budskapet

Om vi så går vidare med hela Nya Testamentet, så handlar det om det glada budskapet, av det grekiska eu-angelium. Men det är inte svårt att hitta saker som människor reagerar starkt negativt på. Vad gör man med en vers som denna: 

”Var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har.” Matt 25:29; jfr Luk 8:18 

Eller ”Om någon kommer till Mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn … så kan han inte vara Min lärjunge.” Luk 14:26

Hur kan det höra till det glada budskapet?! 

Gamla Testamentet

Och om vi går till Gamla Testamentet så blir det ju inte lättare: ”Då ångrade HERREN att Han hade gjort människorna på jorden, och Han var bedrövad i Sitt hjärta.” 1 Mos 6:6 Hur skulle Gud som är Kärlek kunna överge sin skapelse?! Och här kommer ett av de mest utmanande av alla: ”Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.” Ps 137:9

 Två vägar, en negativ

Vad gör man då med detta? Ja, det finns två vägar att gå. Den ena är att helt ta avstånd från Bibeln och kanske religion över huvud taget. Vi vet att många har gjort det och de har en lång väg tillbaka. Förhoppningsvis kan Nya Kyrkan hjälpa till med det. 

Två vägar, en konstruktiv

För den andra vägen handlar om följande. Eftersom nu Bibeln inte består av de korta avsnitt som jag presenterade i början, så måste vi leva med Bibeln. Vi kan inte låtsas att de övriga, svårbegripliga delarna finns med. Den konstruktiva vägen är därför att tänka så här:

Gud är kärlek. Det är helt enkelt en definition av det Gudomliga, av det Högsta väsendet. Det kan inte vara något annat än kärlek.

Om Bibeln är Guds Ord, så måste det ju vara Kärleken som talar där. Ja, så måste det ju vara. Så hur talar den oändligt kärleksfulle Gud till oss?

Liknelser

Det korta svaret är begreppet liknelse, eller motsvarigheter som vi kallar det också. Kap 13 i Matteus består av sju liknelser. Där finns den här versen: 

”Jesus talade till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem.” vers 34 T ex ”Himmelriket är som ett senapskorn …”. Det är klart att det är en liknelse. Himmelriket är inget senapskorn. Jesus talar om något annat, något som sker med våra tankar och avsikter. 

Eller detta: ”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig!” Matt 5:29 Samma sak här. Det är klart att man inte ska följa det bokstavligt. Det är ju helt klart att det är allegori, liknelse, att det döljer ett budskap som har med vår andliga utveckling att göra. Så är det Bibeln igenom. 

Krigen i Gamla Testamentet handlar inte om historiska krig utan om strider i vårt inre. Är det någon som vågar påstå att det inte försiggår krig i ens inre! Mellan goda impulser och destruktiva krafter! 

Sagor och fabler

Igår skrev jag en inbjudan på Facebook om dagens gudstjänst och där står det så här: 

Får man kalla Bibeln för en sagobok? Nej, inte när det gäller historiska händelser. Gud vandrade på jorden i trettio tre år. Det är en historisk händelse, inte en saga. Men finns det då något mellan raderna, eller på raderna här och där, som är som en sagobok? 

När vi läser sagor för barnen, så är det ju för att de ska lära sig förstå vad som är rätt och fel. Vargen var dum som lurade Rödluvan till att tro att den var mormor. Andra former av sagor är fabler och liknelser. Syftet är detsamma – att i bilder beskriva mänskliga dilemman och utmaningar, och att ge vägledning.

Vi närmar oss sagornas värld med all möjlig ondska, grymhet och hemska detaljer. I Bröderna Grimms sagor finn sagan ”Simeliberget”. Där finns exakt samma bildspråk, och faktiskt med en liknande sensmoral. ”Idag skall jag ge dig en bit bröd, men som betalning fordrar jag att få sticka ut ditt högra öga.”

Alla som läser sagor vet att det är något annat som det handlar om. Varför skulle då Bibeln vara annorlunda!? I läsningen hörde vi detta:

”Herren talade genom motsvarigheter då Han var i världen. När Han talade naturligt, talade Han därför också andligt. … Därför säger Herren att Hans ord är ande och liv, Joh 6:63.” Sanna kristna religionen # 199

”Ande och liv” betyder att det finns en gudomlig kraft i Ordet som vi kan ta del av.

Motsvarigheter

Den kraften kan verka alltmer desto bättre vi förstår liknelsespråket, sagospråket. Det är det som motsvarigheter handlar om. Bokstavsmeningen är som en yttre bild som bär en inre, andlig, ja, gudomlig verklighet som vi inte riktigt kan få fatt i men som vi kan ana och beröras av. 

Om vi tänker att alla benämningar på personer är liknelsebilder för olika rörelser i vårt inre tänkande och kännande, så kan börja undersöka de konstiga bilderna igen. Inte ska vi hata våra föräldrar och barn! Men om det är bilder för ett tungt känslomässigt arv i vår själ, så kan vi se att det är något vi ska befria oss ifrån. Ifall vi föder fram riktigt dåliga tankar, så kan vi förstå att man ska hata en så dålig tanke. De förskräckliga orden i Psaltaren kan också få en meningsfull innebörd: 

”Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.” Ps 137:9

’Klippan’ är sanningen. De ’späda barnen’ är i det här fallet också dåliga tankar. Ju förr man kan göra sig av med dem, desto bättre är det, och ju mer ’salig’ blir man. Plötsligt är den hemska bokstavsmeningen borta och något andligt sant träder in istället. 

Utvidga Ordet

Genom att upprepade gånger, envetet kämpa med Ordets märkliga bildspråk så kommer vi att kunna gå tillbaka till den korta versionen av Bibeln och fylla de citaten med ett starkare innehåll. Och så får Ordet den verkan och kraft i våra liv som det är meningen att det ska ha. 

Omvandling, förändring

Följande är ett exempel på detta. Det var en grupp människor som läste Ordet under bön och begrundan av sina egna livssituationer. Korta citat lästes upp ur olika delar av Ordet, Gamla eller Nya Testamentet. 

Sedan följde en stund av tystnad, och därefter fick den som ville berätta om vad som eventuellt hade skett. 

En medelålders man berättade: Han och hans familj hade under en längre tid haft ett fosterbarn, som hade farit illa. De var tvungna att lämna tillbaka barnet och var mycket oroliga för att det förmodligen efter tiden hos den här familjen skulle fortsätta att ha det svårt.  

Det som hände under läsningen ur Ordet var att den här personen greps av en stark känsla som nästan gick att ta på. Den var full av värme, tillförsikt och tröst. Det fanns ett budskap i upplevelsen: barnet har det bra. Barnet är i sitt inre i nära kontakt med änglarnas värld. Det går ingen nöd på barnet, och framför allt så behöver du inte bära på någon oro. 

Mannen blev helt förändrad. Han kunde fortsätta att tänka på barnet, men nu utan oro och istället med kärlek, värme och tillförsikt. Ordet gjorde detta. Herren gjorde detta genom Ordet. 

Om han i sitt liv hade valt att avfärda Ordet p g a av alla konstiga bilder, så hade aldrig detta skett. 

Så hur stor kan Bibeln bli? 

Så hur stor är Bibeln? Ja, den kan göras hur stor som helst. Vi kan välja att låta det obegripliga läggas åt sidan tills vidare. Vi kan försöka förstå mer, och det som redan levande för oss, låter vi forma oss till människor i harmoni med Herrens bud. Bibeln kan bli hur stor som helst. Så här avslutas johannesevangeliet: 

”Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som skulle skrivas.” Joh 21:25

Amen!

 


Läsningar:

Matt 13:10-17:
Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: ”Varför talar du till dem i liknelser?” Han svarade dem: ”Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det.

Sanna kristna religionen # 199:
Herren talade genom motsvarigheter då Han var i världen. När Han talade naturligt, talade Han därför också andligt. … Därför säger Herren att Hans ord är ande och liv, Joh 6:63.

Himmel och helvete # 310:
Om människan skulle tänka på att det finns en inre mening i Ordet, när hon läser Ordet, skulle hon komma in i en inre vishet och förbindas än närmre med himlen. 

Sanna kristna religionen # 290:
Den som inte vet hurdant Ordet är beskaffat kan inte förstå, att en oändlighet ryms i varje liten del av Ordet.

Äktenskapliga kärleken # 128:
Ordet är förbindelsemedlet mellan Herren och människan, eftersom Ordet  kommer från Herren och är Herren.